bai 7 nguon goc thuc vat – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các sĩ tử về bai 7 nguon goc thuc vat, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD- ĐT PHÙ MỸ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – Năm học: 2011 – 2012.
TRƯỜNG THCS MỸ THÀNH Môn: Toán . Lớp: 6
(( Thời gian làm bài: 90phút (Không kể thời gian phát đề)
Đề đề nghị:

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5.0 điểm)
Khoanh tròn chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Trong các phân số phân số lớn nhất là:
A. ; B. ; C. ; D.
Câu 2: các cặp phân số bằng nhau là:
A . B . C . D .
Câu 3: Tích (-3). bằng :
A. B. C. D.
Câu 4: Kết quả rút gọn phân số đến tối giản là:
A . B . C . D .
Câu 5:So sánh hai phân số và
A. = B. D.
Câu 6: Kết quả của phép tính bằng :
A. B. C. D.
Câu 7: Số đối của là:
A. B. C. D.
Câu 8: Số nghịch đảo của là:
A. B. C. D.
Câu 9: Kết quả của phép tính là:
A. B.1 C. D.
Câu 10: Phân số được viết dưới dạng hỗn số là :
A. B. ; C. – D .
Câu 11: Phân số viết dưới dạng phần trăm là:
A. B. 2,5% C. 4% D. 40%
Câu 12: Lớp 6A có 40 học sinh trong đó có 12,5% là học sinh giỏi. Số học sinh giỏi của lớp 6A là:
A. 5 B. 6 C. 8 C. 10
Câu 13: An có 20 viên bi, An cho Bình số bi của mình , số viên bi Bình được An cho là :
A. 4 B. 8 C. 10 D. 6

Câu 14: của 28 thì bằng của số:
A. 7 . 12 C. 4 D.
Câu 15. Cho biểu thức M= . Điều kiện để biểu thức M là phân số là:
A. n = 2 B. n 2 C. n1 D. n-1
Câu 16: Góc vuông là góc có số đo:
A. Bằng 1800. B. Nhỏ hơn 900 C. Bằng 900 D. Lớn hơn 900
Câu 17: Góc 300 phụ với góc có số đo bằng:
A. 00 B. 600 C. 900 D. 1800
Câu 18: Biết rằng câu nào sau đây không đúng
A.Ba điểm M, N, P thẳng hàng B.Hai tia MP và MN đối nhau
C. Hai tia NP và NM đối nhau D. Góc MNP là góc bẹt
Câu 19: Nếu thì:
A. Tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy. B. Tia Ox nằm giữa hai tia Oz và Oy
C. Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz D. Không có tia nào nằm giữa hai tia còn lại
Câu 20: Hình gồm các điểm cách đều điểm I một khoảng cách IA = 3cm là:
A. tia IA B. đường tròn tâm I bán kính 3cm
C. đoạn thẳng IA D. cả A; B; C đều đúng

B/ TỰ LUẬN ( 5,0 điểm)
Bài 2: (1,0điểm):
a) Thực hiện phép tính:
b) Tìm x, biết: 2x – 3 = 7
Bài 3: ( 1,5 điểm) Lớp 6A có 48 học sinh, số học sinh giỏi chiếm số học sinh cả lớp. Số học sinh trung bình bằng 300% số học sinh giỏi, còn lại là học sinh khá. Tính số học sinh của mỗi loại .
Bài 4: (2,0 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.