Bài 7. Định lý Py-ta-go – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 6

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 6 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về Bài 7. Định lý Py-ta-go, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường Đại Học Sư Phạm Huế
Khoa: Toán Học

Bài Kiểm Tra

Đề tài: ỨNG DỤNG GEOSPACE DẠY HỌC CHỦ ĐỀ THIẾT DIỆN GIỮA MẶT CẦU VÀ MẶT PHẲNG
Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Đăng Minh
Sinh viên thực hiện : Trương Đại Lễ
: Toán 3A
-2012

Lời nói đầu
Hình học không gian là một bộ môn toán rất khó trong chương trình học phổ thông hiện nay,đặc tính quan trọng của nó là yêu cầu cao về khả năng tư duy và trừu tượng hoá.Nhằm giúp các các bạn học sinh có cách nhìn nhận biết toán chính xác,cách giải và đặc biệt là tính trực quan sinh động của phần mềm giúp học sinh định hướng, phán đoán chính xác hướng đi của bài toán.Với Các lý do đó,tôi đã chọn và thực hiện đề tài “Ứng dụng Geospace dạy học chủ đề thiết diện giữa mặt cầu và mặt phẳng”.
Nội dung được chia làm phần:
Phần 1: giới thiệu tổng quan về phần mềm.
Phần 2: nhập các đối tượng cơ bản.
Phần 3: một số bài toán tìm thiết diện giữa mặt cầu và mặt phẳng.

Mục lục
Phần 1:giới thiệu tổng quan về phần mềm GeospacW 3
I. Giới thiệu chung 3
II. Một số menu cơ bản 3
1.Menu Fichier 3
2.Menu Divers 4
3.Menu Affichier 8
4.Menu Editer 9
Phần 2: Nhập các đối tượng cơ bản 13
I. 13
II. 15
3:Vẽ mặt cầu và thiết diện tạo bởi mặt cầu với mặt phẳng 17
Lưu ý: 23

1:quan GeospacW
I. Giới thiệu chung
GeospacW là chương trình hỗ trợ cho việc dạy và học môn học Hình học Không gian.
Giao diện chính của GeospacW như sau:
/
Dòng trên cùng là thanh tiêu đề
Tiếp theo là thanh menu
Và sau cùng là thanh công cụ
II. Những menu cơ bản
1.Menu Fichier
/
Trong mune Fichier ta có:
Nouvelle figure: Tạo một tập tin hình mới;
Charger une figure: Mở một tập tin hình có sẵn. Ta cũng có thể nhắp vào biểu tượng / trên thanh công cụ rồi chọn tập tin cần mở, nhắp đúp chuột vào tập tin hay nhắp chọn tập tin cần mở rồi chọn Ok. Chú ý: Nếu muốn mở lại tập tin đã mở, ta vào menu ( fenêtre.
Fermer la figure: Đóng tập tin hình hiện thời;
Enregistrer la figure: Lưu một hình (lần đầu);
Enregistrer la figure sous: Lưu một hình với tên khác (tương đương với save as);
Imprimer: In một hình;
Con figurer l’imprimante: Lựa chọn máy in;
Préférences: Các chức năng hiện đang chọn cho chương trình GeospacW;
Quitter GeospacW: Thoát khỏi chương trình GeospacW.

2.Menu Divers
/
Bạn cần quan tâm đến các chức năng thường xuyên thường sử dụng là
Menu Divers ( Renomer: Đổi tên một hay nhiều đối tượng nào đó của hình;
Ví dụ: Để đổi tên các điểm A, B, C thành các điểm M, N, P (theo thứ tự), ta vào Menu Divers ( Renomer, trong hộp thoại xuất hiện, ta nhập:

/
Chú ý: Trong một số hộp thoại xuất hiện, ta để ý xem nó cho phép nhập một đối tượng (Objet) hay nhiều đối tượng (Objets). Đối tượng có thể là điểm (point), đoạn thẳng (segment),…Với chú ý này giúp ta nhập nhanh hơn trong thực hành.
Menu Divers ( limiter des dessins: Giới hạn nét vẽ của một hay nhiều đường trong một hình (khối) nào đó;
Menu Divers ( Ne pas ( limiter des dessins: Không giới hạn nét vẽ của một hay nhiều đường trong một hình (khối) nào đó.
Ví dụ 1 Để giới hạn nét vẽ của đường thẳng d trong khối chóp có tên là “CHOP”, ta nhập:

/

Ví dụ 2: Để giới hạn nét vẽ của các đường thẳng D, D1, D2 trong khối lăng trụ có tên là “LT”, ta nhập:
/
Menu Divers ( supprimer: Xoá bỏ một đối tượng đã dựng trong OBJECTS CONSTRUITS (khi hộp thoại xuất hiện, ta nhắp vào dòng có đối tượng muốn bỏ, rồi chọn Ok);
Menu Divers ( Modifier/ Dupliquer (ctrl M): Hiệu chỉnh một đối tượng nào đó của hình vẽ. Bạn cũng có thể nhắp vào biểu tượng / trên thanh công cụ hay bấm tổ hợp phím Ctrl + M. Bạn để tới chức năng này, nó rất thuận tiện cho việc hiệu chỉnh một

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.