Bài 7. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về Bài 7. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

i
Đ
a
L
i
i
a
L
i
ĐỊA LÍ
9
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI
TRƯỜNGTRUNG HỌC CƠ SỞ PHỔ PHONG
năm học 2015 – 2016
GIÁO VIÊN : LÊ TRIỆU VĨ
VẠNLÍ-PHỔPHONG-ĐỨC PHỔ-QUẢNG NGÃI
Nét đặc trưng của quá đổi mới nền kinh tế Nước ta thể hiện như thế nào:
Nêu một số thành tựu và thách thức trong phát triển kinh tế của nước ta.
+Tốc độ tăng trưởng KTế nhanh.
+ Cơ cấu KTế có sự chuyển dịch tích cực
+ Có sự hội nhập vào nền KTế khu vực và toàn cầu .
Thách thức:
Thành tựu:
+ Vấn đề giải quyết việc làm .
+ Yêu cầu xóa đói giảm nghèo .
+ Tránh nguy cơ cạn kiệt tài nguyên và ô nhiểm môi trường .
+ Những bất cập trong phát triển giáo dục, văn hóa , y tế và Các khó khan trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ
PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP
1. Các nhân tố tự nhiên:
Nhân tố tự nhiên
ĐẤT
KHÍ HẬU
NƯỚC
SINH VẬT
BÀI 7
Nhóm 1: Tài nguyên đất.
Nhóm 2: Tài nguyên khí hậu.
Nhóm 3: Tài nguyên nước.
Nhóm 4: Tài nguyên sinh vật.
THẢO LUẬN NHÓM
Các tài nguyên có Mọi thuận lợi và khó khăn gì đối với sự phát triển nông nghiệp? Biện pháp.
Nghiên cứu SGK QS bản đồ đất Việt Nam hoàn thành sơ đồ?
Tài Nguyên đất
Feralit
16 triệu ha
Phù sa
3 triệu ha
Phân bố
Cây trồng
Phân bố
Cây trồng
Đất phù sa thích hợp trồng các loại cây
Đất feralit thích hợp trồng các loại cây
I. Các nhân tố tự nhiên:
1/ Tài nguyên đất
+ Đất Feralit: 16 triệu ha. Phân bố ở miền núi và cao nguyên.
+ Đất Phù sa: 3 triệu ha. Phân bố ở đồng bằng.
Tài nguyên đất ở nước ta khá đa dạng. Có hai nhóm đất chiếm diện tích lớn:
2/ Tài nguyên khí hậu
Khí
hậu
Việt
Nam
Nhiệt đới gió
mùa ẩm
Phân hóa:
B – N, Đ – T
Thấp lên cao
Tai biến
Thuận lợi
Khó khăn
Khó khăn
Khó khăn
Thuận lợi

HOÀN THIỆN SƠ ĐỒ SAU:
Nắng nóng, ẩm, mưa nhiều
Cây trồng
Những tai biến thiên nhiên ở Việt Nam
I. Các nhân tố tự nhiên:
1/ Tài nguyên đất
+ Đất Feralit: 16 triệu ha. Phân bố ở miền núi và cao nguyên.
+ Đất Phù sa: 3 triệu ha. Phân bố ở đồng bằng.
Tài nguyên đất ở nước ta khá đa dạng. Có hai nhóm đất chiếm diện tích lớn:
– Khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm, phân hóa theo chiều B – N, theo độ cao, theo mùa.
+ Thuận lợi: Cây cối xanh tươi quanh năm, sinh trưởng nhanh, trồng được nhều loại cây từ nhiệt đới đến cận nhiệt đới và ôn đới.
2/ Tài nguyên khí hậu
+ Khó khăn: sâu bệnh phát triển mạnh, Tai biến thiên nhiên gây cho mùa màng thất thu.
3/ Tài nguyên nước
Nguồn nước ở Việt Nam
Tại sao thuỷ lợi là biện pháp hàng đầu trong thâm canh nông nghiệp ở nước ta?
I. Các nhân tố tự nhiên:
1/ Tài nguyên đất
2/ Tài nguyên khí hậu
3/ Tài nguyên nước
+ Mạng lưới sông ngòi dày đặc nước ngầm đồi dào
+ Thường có lũ vào mùa mưa, khô cạn vào mùa khô, nên cần có hệ thống thuỷ lợi.
4/ Tài nguyên sinh vật
Sinh vật Việt Nam phong phú đa dạng có thuận lợi gì cho sản xuất nông nghiệp?
– Sinh vật phong phú, đa dạng là cơ sở để thuần dưỡng cây trồng, vật nuôi có chất lượng tốt.
II. Nhân tố kinh tế-xã hội:
Gồm Các nhân tố nào?
I. Các nhân tố tự nhiên:
II. Nhân tố kinh tế-xã hội:
1. Dân cư và lao động
+ Nguồn lao động dồi dào, cần cù sáng tạo
+ Có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp
+ 60% lao động trong ngành nông nghiệp
2. Cơ sở vật chất – kĩ thuật
+ Có công nghiệp chế biến nông sản phát triển
+ Cơ sở vật chất kỹ thuật đã được hoàn thiện
3. Chính sách phát triển nông nghiệp
Dựa vào SGK kể một số chính sách phát triển nông nghiệp ở nước ta?
– Chính sách phát triển nông nghiệp tạo ra mô hình phát triển nông nghiệp thích hợp.
4. Thị trường trong và ngoài nước
– Thị trường được mở rộng thúc đẩy SX phát triển.
– Thị trường biến động ảnh hưởng xấu đến một số cây trồng quan trọng.
Củng cố- đánh giá
Hãy xếp các nhân tố sau thành hai nhóm: Đất, Dân cư, Thị trường, Khí hậu, Cơ sở vật chất, sinh vật, nước, chính sách.
Học bài theo câu hỏi 1,2,3 SGK
HƯỚNG DẪN HỌC
Bài học đến đây kết thúc
Cám ơn các em đã nổ lực nhiều trong tiết học hôm nay
CHÀO TẠM BIỆT
GOODBYE
SEE YOU AGAM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.