bài 7-30-2017 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về bài 7-30-2017, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Câu 2:Cho a,b,c>0 thỏa mãn: abc=1.
Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức
Giải: Đặt x=,y=,z==>x.y.z=1.Ta có:

Áp dụng BĐT ta có:

Mặt khác áp dụng BĐT ta có:
Do đó:
Vậy giá trị lớn nhất của biểu thức P là
Dấu”=” xảy ra khi x=y=z=1 hay a=b=c=1.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.