bai 6. tia – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các sĩ tử về bai 6. tia, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Biên bản bàn giao

Hôm nay vào hồi 15h ngày 18/10/2011, tại trạm báo bão chúng tôi tiến hành bàn giao máy thông tin liên lạc ICOM

Đồng chí Lê Trung Võ , cấp bậc: thượng úy, chức vụ: báo vụ. Bên giao.
Đồng chí Trần Danh Hai, cấp bậc: thiếu úy. Chức vụ: NVVĐQC

Nội dung bàn giao gồm:
1 bộ máy ICOM 707 đang hoạt đọng tốt.
1 máy phát điện hiệu HONDA

Bên giao đã giao đủ. Bên nhạn đã nhận đủ.

Biên bản kết thúc vạo hồi 15h 30` cùng ngày đã thông qua va nhất trí kĩ tên

Bên giao Bên nhận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.