bai 3 violimpic vong 8 lop6 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Những bài tập mà Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại quý bạn đọc về bai 3 violimpic vong 8 lop6, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Thời Gian :
BÀI THI SỐ 2
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…):
Câu 1:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…): Tìm số tự nhiên có hai chữ số dạng , biết: . Số cần tìm là
Câu 2:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…): Kết quả của phép chia là
Câu 3:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…): Thêm vào bên trái và bên phải của số 15 mỗi bên một chữ số để được số chia hết cho 72. Số tạo được là
Câu 4:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…): Chữ số tận cùng của số là
Câu 5:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…): Chữ số tận cùng của số là
Câu 6:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…): Số nhỏ nhất có dạng chia hết cho cả 2 và 9 là
Câu 7:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…): Trong khoảng từ 157 đến 325 có bao nhiêu số chia hết cho 3 ? Trả lời: số.
Câu 8:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…): Tìm số tự nhiên có ba chữ số dạng , biết: . Số cần tìm là
Câu 9:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…): Từ số 1 đến số 1000 có bao nhiêu số chia hết cho 2 ? Trả lời: số.
Câu 10:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…): Tìm số tự nhiên có hai chữ số thỏa mãn ba điều kiện sau: Tổng các chữ số của nó không nhỏ hơn 7; Tổng các bình phương các chữ số của nó không lớn hơn 30; Hai lần số được viết bởi các chữ số của số phải tìm nhưng theo thứ tự ngược lại không lớn hơn số đó. Số cần tìm là

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.