bai 15 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại bạn đọc về bai 15, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

$1.Tập hợp Q các số hữu tỉ
Bài Tập
Bài 1 :
-3 ko thuột N
-3 thuột Z
-3 thuột Q
-2/3 ko thuột Z
-2/3 thuột Q
N con Z con Q
Bài 2:
A, 3/-4 = -15/20 :24/-32
Bài 3:
A, 2/-7=2.11/-7.11=22/-77; -3/11=-3.7/11.7=-21/77
Vậy 2/-7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.