bài 10 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về bài 10, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNGTHCS HẠNH PHÚC ĐỀ THI HỌC KÌ II 2010 – 2011
Môn : TOÁN Lớp : 6
Thời gian : 90 phút

ĐIỂM
LỜI PHÊ CỦA THẦY CÔ
ĐỀ A

ĐỀ BÀI:
Bài 1 : ( 2 điểm ) Thực hiện phép tính:
a) c)
b) d)

Bài 2 : ( 2 điểm )Tìm x , biết :
a) b) c) d)
Bài 3 : ( 2,5 điểm )
Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài là 60 mét và chiều rộng bằng chiều dài
a) Tính diện tích khu đất đó ? ( 1 điểm )
b) Người ta để diện tích khu đất đó để trồng cây, 30% diện tích còn lại để
ao . tính diện tích ao ? ( 1,5 điểm)

Bài 4 : ( 3,5 điểm )
Trên cùng một nữa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai góc xÔy và yÔz kề bù nhau sao cho góc xOy =800.
a) Tính góc yÔz . ( 1 điểm)
b) Gọi Om, On là các tia phân giác của xÔy và yÔz. Chứng tỏ mÔn là góc vuông (1đ )
c) Trên nữa mặt phẳng không chứa tia Oy có bờ chứa Ox, vẽ tia Ot sao cho xÔt = 800. tính góc mÔt. ( 1đ )
BÀI LÀM

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
TRƯỜNGTHCS HẠNH PHÚC ĐỀ THI HỌC KÌ II 2010 – 2011
Môn : TOÁN Lớp : 6
Thời gian : 90 phút

ĐIỂM
LỜI PHÊ CỦA THẦY CÔ
ĐỀ B

ĐỀ BÀI:
Bài 1 : ( 2 điểm ) Tính hợp lí ( nếu có thể ):
a) b)
c) d)

Bài 2 : ( 2 điểm )Tìm x , biết :
a) b) c)
Bài 3 : ( 3 điểm )
Bạn Nam đọc quyển sách trong ba ngày. Ngày thứ nhất đọc số trang, ngày thứ hai đọc số trang còn lại,ngày thứ ba đọc hết 90 trang.
Hỏi quyển sách có bao nhiêu trang ?
Tính số trang sách Nam đọc được ngày I, ngày II

Bài 4 : ( 2.5đ) Vẽ hai góc kề bù xÔy và yÔz sao cho xÔy = 500.
Tính số đo góc yÔz . ( 1 điểm)
Vẽ Om là tia phân giác của yÔz . Tính xÔm
c) Vẽ Om’ sao cho Oy là phân giác của xÔm’. Tính số đo góc mÔm’

Bài 5 : ( 0.5 điểm ) Chứng tỏ rằng : hai phân giác của hai góc kề bù thì vuông góc với nhau.
BÀI LÀM

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
TRƯỜNGTHCS HẠNH PHÚC ĐỀ THI HỌC KÌ II 2010 – 2011
Môn : TOÁN Lớp : 6
Thời gian : 90 phút

ĐIỂM
LỜI PHÊ CỦA THẦY CÔ
ĐỀ C

ĐỀ BÀI:
Câu 1. (1đ) Rút gọn các phân số sau:
a. b. c. d.
Câu 2.(1đ)
a. Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần.
b. Hai phân số sau có bằng nhau không? Vì sao? và
c. Tìm phân số nghịch đảo của các phân số sau: ; -7
Câu 3. (2đ) Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể)
a) b)
Câu 4. (1,5đ): Tìm x biết:

Câu 5. (1,5đ): Một lớp học có 40 học sinh gồm ba loại: giỏi, khá và trung bình. Số học sinh giỏi chiếm số học sinh cả lớp. Số học sinh trung bình bằng số học sinh còn lại.
a) Tính số học sinh mỗi loại của lớp.
b) Tính tỉ số phần trăm của số học sinh trung bình so với số học sinh cả lớp.
Câu 6.(2đ): Trên một nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA, vẽ tia OB sao cho = 350, vẽ tia OC sao cho =700.
Tính .
Tia OB có

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.