Bài 1 violympic lớp 6 vòng 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các sĩ tử về Bài 1 violympic lớp 6 vòng 1, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Thời Gian :
BÀI THI SỐ 1
Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…):
Câu 1:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…): Cho các số tự nhiên thỏa mãn . Vậy
Câu 2:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…): Khi viết tất cả các số tự nhiên từ 1 đến 100 thì chữ số 0 được viết bao nhiêu lần ?Trả lời: lần.
Câu 3:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…): Số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số là
Câu 4:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…): Viết tập hợp A = bằng cách liệt kê các phần tử ta được A = (Viết các phần tử theo giá trị tăng dần, ngăn cách nhau bởi dấu “;”)
Câu 5:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…): Số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số gồm các chữ số lẻ khác nhau là
Câu 6:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…): Khi viết 100 số tự nhiên đầu tiên, chữ số 1 xuất hiện lần.
Câu 7:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…): Số các số tự nhiên có bảy chữ số là
Câu 8:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…): Giá trị tương ứng trong hệ thập phân của số La Mã XXXVII là
Câu 9:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…): Với cùng cả ba chữ số 3, 6, 8 có thể viết được bao nhiêu số có ba chữ số ? (Mỗi chữ số chỉ được viết một lần). Trả lời: số.
Câu 10:Điền kết quả thích hợp vào chỗ (…): Cho bốn số tự nhiên thỏa mãn . Khi đó

Hệ thống đang tải đề thi. Bạn hãy đợi trong khi hệ thống tải đề thi. Nếu bạn đọc thoát ra hệ thống sẽ tính 0 điểm cho bài thi này của bạn

Hỏi và đáp