AS KHẢO sát gữa kì Toán 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về AS KHẢO sát gữa kì Toán 9, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

I. Trắc nghiệm ( 2 điểm)
Hãy chọn câu trả lời đúng trong các câu hỏi sau:
Cõu 1: Biểu thức xác định khi:
A.x > 0 B. C. D. Một kết quả khác.
Cõu 2: Giá trị biểu thức: bằng
A.16 B. 10 C. 8 D.4
Cõu 3: Cho hinh . Độ dài đường cao ứng với cạnh huyền là:
A.3,6 cm B. 4,8 cm C. 4,5 cm D. 5 cm
Cõu 4: Cho tam giác ABC vuông tại A.
Giá trị biểu thức (sinB – sinC)2 + (cosB +cosC)2 bằng:
A. 4 B. 2 C.1 D. 0
II.( 8 )

Cõu 1: ( 2,0 điểm): Cho hàm y = f(x) = ( m – 1)x + m + 1 (d)

Tim m để hàm .

b) Với m = 3. Tính f(
Cõu 2: ( 2,5 điểm): Cho biểu thức (: x>0 ; x 1; x 4)
a) Rut P
b) Tìm x để P <
Bài 1( 4 điểm): Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH = 6 cm, HC = 8 cm.
a) Tính độ dài HB, BC, AB, AC
b) Kẻ . Tính độ dài HD và diện tích tam giác CHD.
Bài 2(2 điểm): Tính x, y trong hình vẽ sau:

Bài 3(1 điểm): Cho vuông ở A . Kẻ phân giác AD của góc BAC. CMR:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.