anh – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại bạn đọc về anh, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Ngày soạn: 20/8/2007 Ngày giảng: 29/8/200

Tiết 1
Đ 2 : Quy tắc (10 phút)

GV : + Hãy viết một đơn thức, 1 đa thức tùy ý?
. Mục tiêu
– HS nắm được quy tắc nhân đơn thức với đa thức
– Hs thực hiện thuần thạo phép nhân đơn thức với đa thức
II. Chuẩn bị
GV: Bảng phụ, thước thẳng
HS: Ôn tập lại quy tắc nhân một số với một tổng quy tắc nhân 2 luỹ thừa cùng cơ sở
III. Tiến trình dạy học
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS

HĐ 1: Kiểm tra bài cũ:(5 phút)

GV:1. Phát biểu quy tắc nhân một số với một tổng, cho ví dụ minh họa?
2. Muốn nhân hai luỹ thừa cùng cơ số ta làm như thế nào, cho ví dụ?
Gv gọi HS nhận xét, sau đó chữa và cho điểm
HS 1: Phát biểu quy tắc…
VD: 3.(5+10) = 3.5 +3.10 = 45
HS2:…ta giữ nguyên cơ số và cộng số mũ
VD: 49.43 = 412

+Hãy nhân đơn thức đối với từng hạng tử của đa thức vừa viết ?
+Hãy cộng các tích vừa tìm được ?
+ Khi đó ta nói đa thức :15×3 -20×2 + 5x
là tích của đơn thức 5x và đa thức 3×2 – 4x+1
GV : Muốn nhân một đơn thức với một đa thức ta làm như thế nào?
GV : Theo em phép nhân đa thức với đa thức có giống nhân một số với một tổng không?
+ Quy tắc trên chia làm mấy bước làm ?
HS:
1. Quy tắc
?1:Đơn thức: 5x
Đa thức: 3×2 – 4x+1
Nhân:
5x(3×2 – 4x+1)
= 15×3 -5×2.4x + 5x.1
= 15×3 -20×2 + 5x
HS theo dõi
HS : Phát biểu… Quy tắc ( SGK/ 4)
HS: Có vì thực hành giống nhau
HS: B1: Nhân đơn thức với đa thức
B2: Cộng các tích với nhau

HĐ3: áp dụng (15 phút)

GV: Tính:

(2 Hs lên bảng)

Nhận xét bài làm của bạn đọc?

GV: Cả lớp làm ?2.
2 HS lên bảng trình bày?
Gọi HS nhận xét bài làm của từng bạn và chữa.
Lưu ý cho HS nhân theo quy tắc dấu
GV: Nghiên cứu ?3. Bài cho biết và yêu cầu gì?

GV : Cho HS hoạt động nhóm yêu cầu 1(đã ghi bảng phụ)
+ Các nhóm trình bày?
+ Đưa đáp án : HS tự kiểm tra
+ Cho các nhóm HĐ yêu cầu 2, sau đó chữa
HS: Ví dụ: tính

HS: Nhận xét
HS Làm tính nhân ở ?2

HS: cho hình thang có đáy lớn 5x+3, đáy nhỏ: 3x+y, chiều cao:2y
Yêu cầu : 1. Viết biểu thức tính S
2. Tính S với x=3, y=2
HS: HĐ nhóm – Trình bày
?3
1.

2. Thay x = 3, y = 2 vào (1) ta có
S= 8.3.2+ 22+3.2
=48 + 4+ 6 = 58

HĐ 4: Củng cố ( 12 phút)

GV : +Yêu cầu Hs trình bày lời giải BT 1a, BT2a, 3a/5(SGK). Sau đó chữa và chốt phương pháp

+ HS hoạt động nhómBt6/6. Sau đó các nhóm tự chấm sau khi đưa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.