anh pro kute dang len violet – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại quý bạn đọc về anh pro kute dang len violet, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Huyện Đầm Hà Đề thi Casio năm 2010 – 2011
Lớp 7
Câu 1 : Tính :
a, A =
b, B =
Câu 2 : Tìm x
a, b,
Câu 3 :
Tìm thương và dư của phép chia : ( 320 + 1 ) cho ( 215 + 1 )
Câu 4 :
Giả sử P(x) = ( 2 + x + 3×2 )10 = a0 + a1x + a2x2 + … + a29x29 + a30x30
Tính tổng : S = a1 + a2 +…..+ a30
Câu 5 :
Tính diện tích hình thang có tổng hai đáy là 13cm, hiệu hai đáy là 7 cm, chiều cao của hình thang bằngthương đáy lớn chia đáy nhỏ.
Câu 6 :
Cho dãy số U1 = 1; U2 = 2 ; U3 = 3
a, Lập 1 quy trình bấm phím liên tục để tính Un+3 với n = 1;2;3…
b, Tính U10 ; U11 ; U12 ; U13 ; U14 ; U15
Câu 7 :
Ba người cùng góp vốn kinh doanh với số tiền là 234 000 000đ. Nếu người thứ nhất giảm đi một nửa, người thứ hai giảm đingười thứ ba giảm đi thì số vốn của ba người bằng nhau. Tính số vốn ban đầu.
Câu 8 :
Cho tam giác ABC biết BC = 10cm, đường cao Gọi I là trung điểm của AH, O là trung điểm của BC. Tính diện tích tam giác IOC và tam giác AOC?
Câu 9 : Cho biểu tức A = 1 + 2 +3 + …+ 999 + 1000
a, Viết quy trình bấm phím tính giá trị của biểu thức trên.
b, Tính giá trị của A.
Câu 10 : Một người hàng tháng gửi vào ngân hàng số tiền là 2 000 000đ với lãi suất 0,35% tháng. Hỏi sau 12 tháng người ấy nhận được bao nhiêu tiền cả gốc lẫn lãi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.