ANH EM GỢI Ý GIÚP TÝ NHÉ – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại bạn đọc về ANH EM GỢI Ý GIÚP TÝ NHÉ, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Câu 6(3,0 điểm)Cho đường tròn (O;R) có dây MN cố định (MN < 2R ) ,P là một điểm trên cung lớn MN sao cho tam giác MNP có 3 góc nhọn .Các đường cao ME và NK của tam giác MNP cắt nhau tại H .
a)Chứng minh rằng tứ giác PKHE nội tiếp đường tròn
b)Kéo dài PO cắt đường tròn tại Q .Chứng minh rằng
c) Chứng minh rằng khi P thay đổi trên đường tròn (O) thì độ dài đoạn PH không đổi .

Bài 5(,0 điểm ) Cho đường tròn (O) bán kính R và một dây BC cố định .Gọi A là điểm chính giữa của cung nhỏ BC .Lấy điểm M bất kỳ trên cung nhỏ AC ,kẻ tia Bx vuông góc với tia MA ở I và cắt tia CM tại D .
a)Chứng minh và MA là tia phân giác của .
b)Chứng minh A là tâm đường tròn ngoại tiếp của tam giác BCD và có độ lớn không phụ thuộc vào vị trí của điểm M .
c)Tia DA cắt tia BC tại và cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là F ,chứng minh AB là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác BEF .
Câu 4 (3,0 điểm )Cho đường tròn tâm O ,đường kính AB cố định .I là điểm cố định thuộc đoạn OA (I không trùng với O) và A ).Qua I vẽ đường thẳng vuông góc với AB cắt đường tròn tâm O tại M và N .Gọi C là điểm tùy ý thuộc cung lớn MN ( C không trùng với các điểm M ,N và B).Gọi G là giao điểm của AC và MN .
a)Chứng minh tứ giác IECB nội tiếp đường tròn .
b)Chứng minh AE.AC=AI.AB.
c)Chứng minh khi điểm C thay đổi trên cung lớn MN của đường tròn tâm O thì tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác CME luôn thuộc một đường thẳng cố định
Câu 4 (3,5 điểm )
Cho đường tròn (O) đường kính AB=2a ,H là trung điểm của đoạn thẳng OA.Đường thẳng d vuông góc với OA tại H và cắt đường tròn (O) tại hai điểm C và D.
a.Tính độ dài đoạn thẳng CD theo a .
b.Lấy điểm E trên cung nhỏ BD của đường tròn (O) sao cho ba điểm C,O,E không thẳng hàng (E khác B ,E khác D ).Gọi M ,N lần lượt là trung điểm của AC và CE ,K là hình chiếu vuông góc của A lên CE .Chứng minh BE song song với HK và MN là đường trung trực của đoạn thẳng KH
c. Gọi I và J lần lượt là trung điểm của BC và BD .Đường tròn đường kính AI cắt các đoạn thẳng HB ,AJ,HD lần lượt tại P,E,Q( F khác A ).Gọi L là giao điểm của IF và PQ .Chứng minh JL vuông góc với DB

ANH EM GỢI Ý GIÚP CÁC CÂU TÔ ĐEN TÝ NHÉ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.