anh em giúp tý nhé – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về anh em giúp tý nhé, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Câu IV(2 điểm ) Cho đường tròn (O) có đường kính AB và điểm C thuộc đường tròn đó (C khác A,B) .Lấy điểm D thuộc dây BC (D khác B,C). Tia AD cắt cung nhỏ BC tại điểm E ,tia AC cắt tia BE tại điểm F.
1)Chứng minh rằng :Tứ giác FCDE là tứ giác nội tiếp đường tròn .
2) Chứng minh rằng : DA.DE=DB.DC
3)Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác FCDE , chứng minh rằng IC là tiếp tuyến của đường tròn (O).
Phần này câu IV anh em giúp câu 2,3 tý nhé ,gợi ý thôi
Câu 4(3 điểm )
Cho đường tròn (O) có AB là một dây cung cố định không qua O .Từ một điểm M bất kì trên cung lớn AB (M không trùng với A và B) ,kẻ dây cung MN vuông góc với AB tại H .Gọi MQ là đường cao của tam giác AMN (Q thuộc AN).
1.Chứng minh tứ giác AMHQ nội tiếp đường tròn .
2.Gọi I là giao điểm của AB và MQ .Chứng minh tam giác BIM cân .
3.Kẻ MP vuông góc với BN tại P .Xác định vị trí của M sao cho đạt giá trị lớn nhất .
Phần này câu 4 anh em giúp câu 2,3 tý nhé ,gợi ý thôi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.