aaaa đau quá – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các sĩ tử về aaaa đau quá, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Bộ đề hình học về đường tròn của lớp
9-dạng bài tập nâng cao

Bài 1 : Cho tam giác ABC có 3 góc nhọn nội tiếp (O:R) có AB < AC . Vẽ 3 đường cao AD,BE ,CF của tam giác ABC chúng cắt nhau tại H
1/Chứng tỏ :Các tứ giác AFHE ,BFEC nội tiếp được
2/Tiếp tuyến tại A của (O) cắt DF tại M và cắt FC tại N .Chứng minh : AM=MN
3/Lấy J thuộc FC sao cho DJ_|_OA.Chứng minh : 3 đường thẳng MJ,EF,AH đồng quy tại 1 điểm . Đường thẳng qua N song song với AB cắt BC tại G
4/Chứng tỏ : Tứ giác GNAC nội tiếp được trong đường tròn
5/ NC cắt (O) tại S .Vẽ GQ vuông góc với AN tại Q và BP vuông góc với AS tại P .CHứng minh :NC//PQ
6/Chứng minh : GQ=2R.sinABC.cosABC.sin2BAC.sinACB

Bài số 2 :Từ 1 điểm ngoài (O:R) ,Kẻ 2 cát tuyến ABC và ADE đến (O) sao cho . Gọi H là giao điểm của BF và EC .Chứng minh :
1/
2/ HB.HF=HE.HC
3/
4/Đường thẳng qua B vuông góc với BC và đường thẳng qua E vuông góc với EF chúng gặp nhau tại G .Chứng tỏ : 3 điểm O,H,G thẳng hàng
5/Gỉa sử tam giác BEđều .Tính OG theo R

Bài 3 : Từ 1 điểm A ngoài (O:R) ,kẻ 2 tiếp tuyến AB và AC đến (O) sao cho B và C là tiếp điểm, Tia OA cắt (O) lần lượt tại I và S ( I thuộc cung nhỏ BC ) . Lấy D bất kỳ thuộc cung nhỏ BI , AD cắt (O) tại E
1/Chứng minh : AD.AE=AI.AS
2/Gọi H là trung điểm của DE .Chứng minh :AH là tia phân giác của góc BHC
3/OH cắt BC tại K .Chứng minh : AB2=AF.AH và KH , KE là tiếp tuyến của (O)
4/KI và KS cắt (O) lần lượt tại tại Q và P .Chứng tỏ : 3 điểm A,Q,P thẳng hàng
5/Chứng minh : F là trực tâm của tam giác IKS
6/Chứng minh :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.