876 bài tập trắc nghiệm Parabol và đường thẳng – Lương Tuấn Đức

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Hàm số bậc nhất và bậc hai, Toán 10 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về 876 bài tập trắc nghiệm Parabol và đường thẳng – Lương Tuấn Đức, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tài liệu gồm 84 trang tuyển tập 876 bài toán đồ thị của hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai. Các bài toán được phân loại thành các chủ đề:

+ Đỉnh, trục đối xứng, chiều biến thiên và các vấn đề liên quan
+ Chiều biến thiên và các vấn đề liên quan
+ Điểm cố định và các vấn đề liên quan
+ Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất
+ Hệ số của hàm số bậc hai
+ Sự tiếp xúc và các vấn đề liên quan
+ Sự tương giao và các vấn đề liên quan
+ Ứng dụng trong phương trình, bất phương trình giá trị tuyệt đối
+ Ứng dụng trong phương trình, bất phương trình đa thức
+ Ứng dụng trong phương trình, bất phương trình chứa căn
+ 1 số bài toán khác
+ Ứng dụng thực tiễn
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.