8 ĐỀ THI HKI TOÁN 9 – CHUẨN KTKN – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về 8 ĐỀ THI HKI TOÁN 9 – CHUẨN KTKN, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I (01) MÔN: TOÁN – LỚP 9 Thời gian làm bài: 90 phút
Câu 1 (2,5 điểm) a) Tính giá trị biểu thức: A = b) Rút gọn biểu thức: c) Tìm x, biết: 3 – 2 = 4 Câu 2 (3,0 điểm)  Cho hàm số  y= mx+ 4 có đồ thị là (d);  với x là biến, m≠ 0 a) Xác định hàm số biết rằng đồ thị hàm số (d) đi qua điểm A(2; 8) b) Tìm m để (d) song song với đồ thị hàm số y=3- 2x. c) Tìm giá trị của m để (d) tạo với trục tung và trục hoành một tam giác có diện tích bằng 8 (đơn vị diện tích).
Câu 3 (1,0 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết AH = 12 cm, CH = 5 cm. Tính chu vi tam giác ABC (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).
Câu 4 (3,0 điểm)  Cho (O; R), dây BC khác đường kính. Qua O kẻ đường vuông góc với BC tại I, cắt tiếp tuyến tại B của đường tròn ở điểm A, vẽ đường kính BD.
a) Chứng minh CD // OA.
b) Chứng minh AC là tiếp tuyến của đường tròn (O).
c) Đường thẳng vuông góc BD tại O cắt BC tại K. Chứng minh: IK.IC + OI.IA = R2.
Câu 5 (0.5 điểm)  Cho a, b, c là ba số hữu tỉ thỏa mãn điều kiện ab + bc + ca = 1. Chứng minh rằng:
__________________Hết__________________
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I (02)
MÔN : TOÁN LỚP 9
Thời gian làm bài: 90 phút
Bài 1: (2,5 điểm)
1/ Rút gọn biểu thức:
a) b) ( với x>0,y>0)
2/ Tìm x biết: 3

Bài 2: (3,0 điểm)
1/ Cho hàm số y = – 2x +3 có đồ thị là (d)
a) Vẽ đồ thị (d) của hàm số b) Đường thẳng (d) cắt trục hoành tại A và cắt trục tung tại B. Tính diện tích của tam giác AOB
2/ Tìm giá trị m để hai đường thẳng (d1): y = 3x + m2 và (d2): y = – 2x + m +3 cắt nhau tại một điểm nằm trên trục tung.
Bài 3: (1,5 điểm)
Giải tam giác vuông MNP biết (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ 3).

Bài 4: (2,5 điểm) Cho đường tròn (O;R) đường kính BC. Trên tiếp tuyến Bx của (O) lấy một điểm A (A khác B). Qua C vẽ đường thẳng song song với OA, đường thẳng này cắt (O) tại điểm thứ hai là E. Gọi giao điểm của OA và BE là M.
1/ Chứng minh: OA BE
2/ Chứng minh: AE là tiếp tuyến của đường tròn (O)
3/ Cho biết bán kính của (O) là R= 6 cm; AB= 8 cm. Tính OM.
Bài 5: (0,5 điểm)
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức B= x+7 –

__________________Hết_________________

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I (03) MÔN: TOÁN – LỚP 9 Thời gian làm bài: 90 phút
Bài 1. (1,5 điểm)
1/ Rút gọn các biểu thức sau: A = 2 2/ Giải phương trình: Bài 2. (2,0 điểm) Cho biểu thức: ; với a) Rút gọn biểu thức A. b) Tìm x để A có giá trị bằng 6.

Bài 3. (2,0 điểm)
Cho hàm số y = (2m- 1)x + 2- 2m, (m là tham số).
a) Với giá trị nào của m thì đồ thị của hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng – 3.
b) CMR đồ thị của hàm số luôn đi qua điểm cố định với mọi giá trị của m. Tìm điểm cố định đó.

Bài 4. (4,0 điểm)
Cho đường tròn (O;R) có đường kính BC. Lấy điểm

Hỏi và đáp