8 bài HH hay có ĐA – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về 8 bài HH hay có ĐA, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TỔNG HỢP CÁC BÀI HÌNH CỦA CÁC ĐỀ THI
Bài 1 : Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB. Kẻ tiếp tuyến Bx với nửa đường tròn.
Gọi C là điểm trên nửa đờng tròn sao cho cung CB bằng cung CA, D là một điểm tuỳ ý trên cung CB ( D khác C và B ). Các tia AC, AD cắt tia Bx theo thứ tự ở E và F .
a, Chứng minh tam giác ABE vuông cân.
b, Chứng minh
c, Chứng minh tứ giác CDFE nội tiếp được đường tròn.
Bài 2 : Cho tam giác đều ABC, O là trung điểm của BC. Trên các cạnh AB, AC
lần lượt lấy các điểm di động D và E sao cho
Chứng minh tích BD.CE không đổi.
Chứng minh (BOD (OED. Từ đó suy ra tia Do là tia phân giác của
Bài 3 : Hãy tính thể tích một chi tiết máy theo
kích thước đã cho trên hình vẽ bên.

Bài 4 :Cho nửa đường tròn (O, R) đường kính AB cố định. Qua A và B vẽ các tiếp tuyến với nửa đường tròn (O). Từ một điểm M tuỳ ý trên nửa đường tròn (M khác A và B) vẽ tiếp tuyến thứ ba với nửa đường tròn cắt các tiếp tuyến tại A và B theo thứ tự tương ứng là H và K.
Chứng minh tứ giác AHMO là tứ giác nội tiếp.
Chứng minh AH + BH = HK
c) Chứng minh ( HAO ( AMB và HO.MB = 2R2
d) Xác định vị trí của điểm M trên nửa đường tròn sao cho tứ giác AHKB có chu vi nhỏ nhất.
Bài 5 :Trên (O,R) đường kính AB , lấy hai điểm M ,E theo thứ tự A , M , E, B (hai điểm M , E khác A, B ) . hai đường thẳng AM và BE cắt nhau tại điểm C : AE và BM cắt nhau tại D .
a) CMR : MCED là một tứ giác nội tiếp và CD ( AB.
b) Gọi H là giao điểm của AB và CD. CMR : BE.BC=BH.BA
c) CMR : các tiếp tuyến tại M và E của (O,) cắt nhau tại một điểm nằm trên đường thẳng CD
d) Cho biết và . Tính diện tích tam giác ABC theo R
Bài 6: Lấy ba điểm A, B, C thuộc đường tròn tâm O sao cho tam giác ABC có ba góc nhọn và AB < AC. Tiếp tuyến tại A của đường tròn tâm O cắt BC tại M. Gọi K là trung điểm của dây BC.
Chứng minh các điểm M, A, O, K cùng thuộc một đường tròn.
Chứng minh hệ thức MA2 = MB.MC.
Vẽ AH vuông góc với OM tại H . Chứng minh: .
Bài 7: Cho (ABC nội tiếp trong đường tròn (O). Tia phân giác của góc BAC cắt BC tại I, cắt đường tròn tại M
Chứng minh OM vuông góc BC
Chứng minh MC2 = MI. MA
Kẻ đường kính MN. Các tia phân giác của góc B và góc C cắt đường thẳng AN tại P và Q . Chứng minh 4 điểm P,C,B,Q cùng thuộc một đường tròn
Bài 8: Cho tam giác ABC vuông tại A và có góc B = 600 , AB = a. Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình được tạo thành ( theo a ) khi tam giác ABC :
a/ Quay quanh trục AB?
b/ Quay quanh trục AC?

Bài 1:
a, Ta có (gt) nên sđsđ=
sđ(là góc nội tiếp chắn cung CB)
Tam giác ABE có ( tính chất tiếp tuyến) và nên tam giác ABE vuông cân tại B (
b, là hai tam giác vuông (theo CM trên, do là góc nội tiếp chắn nửa đờng tròn nên ) có chung góc

AFB nên (0,75đ)
suy ra hay (0,25đ)

Hỏi và đáp