747 bài tập trắc nghiệm cực trị hàm số – Nguyễn Bảo Vương

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nếu không xem được file! Hướng dẫn tải tài liệu

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Chuyên đề hàm số, Luyện thi THPT, Toán 12 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về 747 bài tập trắc nghiệm cực trị hàm số – Nguyễn Bảo Vương, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Nội dung gồm 105 trang tuyển tập 747 bài tập trắc nghiệm cực trị hàm số.

Trích dẫn tài liệu:
+ Cho hàm số y = x^3 – 3x^2 + mx + 1 (1), với m là tham số thực. Tìm m để đồ thị hàm số (1) có hai điểm cực trị sao cho khoảng cách từ điểm I(1/2; 11/4) đến đường thẳng đi qua hai điểm cực trị là lớn nhất.
A. m = -1   B. m = 0
C. m =1   D. m = 2
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Trong các khẳng định sau về hàm số y = (2x – 4)/(x – 1), hãy tìm khẳng định đúng?
A. Hàm số có một điểm cực trị
B. Hàm số có một điểm cực đại và một điểm cực tiểu
C. Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định
D. Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định
+ Hàm số f(x) = x^3 – 3x^2 – 9x +11
A. Nhận điểm x = -1 làm điểm cực tiểu
B. Nhận điểm x = 3 làm điểm cực đại
C. Nhận điểm x = 1 làm điểm cực đại
D. Nhận điểm x = 3 làm điểm cực tiểu

Hỏi và đáp