7 đề thi HK1 lớp 11 trường Ischool – TP. HCM năm học 2011 – 2012

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi HK1 Toán 11 xin tổng hợp lại bạn đọc về 7 đề thi HK1 lớp 11 trường Ischool – TP. HCM năm học 2011 – 2012, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Bài gồm 7 trang tổng hợp 7 đề thi HK1 lớp 11 trường Ischool – TP. HCM năm học 2011 – 2012. Mỗi đề thi gồm 6 bài toán , với 4 bài đại số và 2 hình học.

Trích một số bài toán trong đề:
+ Gieo một con súc sắc cân đối, đồng chất 2 lần. Tính xác suất của các biến cố sau:
a/. Tổng số chấm xuất hiện trong lần gieo bằng 7
b/. Số chấm trong hai lần gieo bằng nhau và là số chẳn
+ Cho hình chóp S.ABCD với ABCD là hình bình hành. Gọi O là giao điểm của AC, BD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SC, OC.
a/. Tìm giao điểm của AM và mặt phẳng (SBD)
b./ Chứng minh rằng: MN // (SBD).

Hỏi và đáp