6DE KT C2 + DA + MT – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 7

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 7 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về 6DE KT C2 + DA + MT, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường: THCS Lương Thế Vinh
Lớp: …….
Họ và Tên: ………………………
Thứ…………ngày……….. tháng 02 năm 2012
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN: HÌNH 7 – Bài số 2

Điểm

Lời phê

ĐỀ 1
I/ TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất:
Câu 1: Trong một tam giác vuông, hai góc nhọn :
A. Phụ nhau B. Bù nhau C. Kề nhau D. Kề bù

Câu 2: Cho hình vẽ sau, số đo của góc CAx là:
A. 600
B. 700
C. 800
D. 1200

Câu 3: Cho hình vẽ, ABC = DBC theo trường hợp :
A. cạnh – góc – cạnh
B. cạnh huyền – góc nhọn
C. cạnh – cạnh – cạnh
D. cạnh huyền – góc vuông

Câu 4: Cho MNQ có MN = MQ và = 400, kết luận:
A. ∆MNQ cân tại M và = 400
B. ∆MNQ cân tại M và = 700
C. ∆MNQ cân tại N
D. ∆MNQ cân tại Q
Câu 5: Cho ∆ABC vuông tại A, có AB = 3cm, BC = 5cm. Tính AC?
A. AC = 4cm B. AC = 2cm
C. AC = 6cm D. AC = 5cm
Câu 6: Nếu một tam giác cân có một góc bằng 600 thì tam giác đó là :
A. Tam giác nhọn B. Tam giác vuông
C. Tam giác đều D. Tam giác tù
II/ TỰ LUẬN (7 điểm)
Bài 1 : (3 điểm) Cho ABC vuông tại A , AM là đường trung tuyến của ABC. Biết AB = 12cm, AC = 9cm.
a) Tính BC
b) Tính BM
c) Tính AM

Bài 2 : (4 điểm)
Cho AMN cân tại A (< 900). Vẽ NK AM (KAM), vẽ MH AN (HAN). Gọi I là giao điểm của MH và NK. Chứng minh:
a) AH = AK
b)
c) AI là tia phân giác góc A
BÀI LÀM
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
….. …..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..
…..

Trường: THCS Lương Thế Vinh
Lớp: …….
Họ và Tên: ………………………
Thứ…………ngày……….. tháng 02 năm 2012
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN: HÌNH 7 – Bài số 2

Điểm

Lời phê

ĐỀ 2
I/ TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất:
Câu 1: Trong một tam giác vuông, tổng số đo của hai góc nhọn bằng :
A. 450 B. 600 C. 900 D. 1800

Câu 2: Cho hình vẽ sau, số đo của góc ABy là:
A. 1800
B. 1300
C. 500
D. 900

Câu 3: Cho hình vẽ, ABC = CDA theo trường hợp :
A. cạnh – góc – cạnh
B. cạnh – cạnh – cạnh
C. góc – cạnh – góc
D. cạnh huyền – góc nhọn

Câu 4: Cho MNQ có MN = MQ và = 700, kết luận:
A. ∆MNQ cân tại M và = 400
B. ∆MNQ cân tại M và = 700
C. ∆MNQ cân tại N
D. ∆MNQ cân tại Q
Câu 5: Cho ∆ABC vuông tại B, có AB = 3cm, BC = 4cm. Tính AC?
A. AC = 4cm B. AC = 2cm
C. AC = 6cm D. AC = 5cm
Câu 6: Nếu một tam giác có ba góc nhọn bằng nhau thì tam giác đó là :
A. Tam giác vuông cân B. Tam giác tù
C. Tam giác đều D. Tam giác cân
II/ TỰ LUẬN (7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.