650 câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề phương pháp tọa độ trong không gian – Nhóm Toán

Sau đây KHODETHI Luyện thi THPT, Tọa độ không gian Oxyz, Toán 12 xin tổng hợp lại các sĩ tử về 650 câu hỏi trắc nghiệm chuyên đề phương pháp tọa độ trong không gian – Nhóm Toán, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Thông tin gồm 114 trang tuyển chọn 650 câu hỏi trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong không gian có đáp án từ cơ bản đến nâng cao được biên soạn bởi các thầy cô trên groups Nhóm Toán, các bài toán được chia thành 8 đề.

Trích dẫn tài liệu:
+ Trong không gian Oxyz, cho bốn điểm A (1,1,1), B (1,3,5), C(1,1,4), D(2,3,2). Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AB và CD. Câu nào sau đây đúng?
A. AB ⊥ IJ
B. CD ⊥ IJ
C. AB và CD có chung trung điểm
D. IJ ⊥ (ABC)
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
+ Trong không gian toạ độ Oxyz, cho điểm A (1,2,1) và hai mặt phẳng:
(α): 2x + 4y – 6z – 5 = 0
(β): x + 2y – 3z = 0
Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. (β) không đi qua A và không song song với (α)
B. (β) đi qua A và song song với (α)
C. (β) đi qua A và không song song với (α)
D. (β) không đi qua A và song song với (α)
+ Bán kính của mặt cầu tâm I(3;3;-4), tiếp xúc với trục Oy bằng:
A. √5   B. 4
C. 5   D.5/2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.