60 De Thi HSG Toan – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại quý bạn đọc về 60 De Thi HSG Toan, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Câu 6: Cho P = . Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của P
Câu 7:
a/ Cho ba số chính phương A, B, C. Chứng minh rằng: (A – B)(B – C)(C – A) chia hết cho 12.
b/ Cho a3 + b3 + c3 = 3abc với a, b, c khác 0. Tính giá trị của biểu thức:
P =
Câu 8: Cho tam giác ABC cân, AB = AC = 5cm; BC = 6cm. Vẽ các đường phân giác AD, BE, CF
a/ Tính độ dài EF
b/ Tính diện tích tam giác DEF
Câu 9:
a/ Chứng minh rằng nếu a + b + c 3 thì a4 + b4 + c4 a3 + b3 + c3
b/ Tìm tất cả các tam giác vuông có số đo các cạnh là số nguyên và số đo diện tích bằng số đo chu vi.

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI 8
Đề 1
Bài 1: Trên cạnh ABBD). Vẽ CE vuông góc với AB và CF vuông góc với AD. Chứng minh rằng: AB.AE+AD.AF= Bài 3: Cho phân thức F(x)= 1) Rút gọn phân thức 2) Xác định x để phân thức có giá trị nhỏ nhất Bài 4: Cho tam giác vuông ABC, cạnh huyền BC bằng 289 và đường cao AH bằng 120. Tính hai cạnh AB và AC Bài 5:Cho 3 số dương a,b,c 1)C/m: >9 2) Giải phương trình:
.2đ. tìm nghiệm nguyên dương của phương trình xyz= x + y + z 2.2đ: a,giải phương trình b,cho các số dương x,y,z thỏa mãn điều kiện xyz=100.tính giá trị biểu thức:

Click this bar to view the full image.

3.(2đ) a,CMR nếu các số x,y,z có tổng là 1 số ko âm thì: b, cho m,n là các số thỏa mãn điều kiện .tìm min của : 4.(1,5đ).trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng (d) có phương trình (m – 4)x+ (m-3)y=1( m là tham số ).tìm m để KC từ gốc tọa độ đến d là lớn nhất. 5.(2,5đ).Cho (O) đường kính BC = 2R .từ điểm P trên tia tiếp tuyến tại B của đường tròn,vẽ tiếp tuyến thứ hai PA với đường tròn(A là tiếp điểm).Gọi H là hình chiếu của A trên BC,E là giao điểm của PC và AH. a,CM : E là TĐ của AH b,tính AH theo R và khoảng cách d=PO

SỞ GD-ĐT HÀ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.