6 DE THI VAO LOP 10 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về 6 DE THI VAO LOP 10, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ số 1
THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
Năm học 2012 – 2013
Môn: Toán
Thời gian làm bài: 120 phút
(Không kể thời gian giao đề)

I.Phần trắc nghiệm khách quan: (2 điểm)
* Trong các câu từ câu 1 đến câu 8, mỗi câu đều có 4 phương án trả lời là A, B, C, D ; trong đó chỉ có một phương án trả lời đúng. Hãy chọn chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng.
Câu 1: Biểu thức xác định với Các giá trị của x thoả mãn?
A. B. C. và D. và
Câu 2: Trên hình bên, biết số đo của = 20o,
số đo của = 10o. Số đo x bằng:
A. 10o B. 20o
C. 15o D. 30o
Câu 3: Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y = ?
A. B. C. (2; -1) D. (0 ; -2)
Câu 4: Hệ phương trình có nghiệm là:
A. B. C. D.
Câu 5: Cho tam giác vuông MNP (= 90o), MH là đường cao, cạnh MN = . Kết luận nào sau đây là đúng?
A. Độ dài đoạn thẳng MP = B. Độ dài đoạn MH =
C. Số đo góc MNP bằng 60o D. Số đo góc NMH bằng 30o
Câu 6: Cho , khi đó sin bằng:
A. B. C. D.
Câu 7 : MNPQ là tứ giác nội tiếp có góc P = 60o, số đo góc M là
A. 30o B. 120o C. 210o D. 290o
Câu 8: Diện tích mặt cầu có bán kính bằng bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác đều cạnh a là:
A. B. C. D.
II- Phần tự luận: (8 điểm)
Câu 9 ( 1,5 điểm )
Rút gọn các biểu thức

a) Cho và (d) : y = ax+b . Tìm a,b biết (d) cắt (P) tại hai điểm có hoành độ là 4 và -2.
b) Cho (P) : và đường thẳng (d) : y = x – m
+ Với giá trị nào của m thì đường thẳng (d) không cắt parabol (P)?
+ Cho . Tìm tọa độ giao điểm của (d) với (P).
Câu 10 (2,5 điểm )
1) Cho phương trình:
a) Xác định m để phương trình có một nghiệm duy nhất.
b) Xác định m để phương trình có hai nghiệm thỏa mãn hệ thức (x1+1)(x2+1) = 3
2) Một người dự định đi xe đạp từ điểm A đến điểm B cách nhau 36km trong một thời gian nhất định . Sau khi đi được nửa quãng đường người đó dừng lại 18phút . Do đó để đến B đúng hạn người đó tăng thêm vận tốc 2km trên quãng đường còn lại . Tính vận tốc ban đầu và thời gian xe lăn bánh trên đường ?.
Câu 11 ( 3 điểm ) Cho đường tròn (O) và điểm P nằm ngoài đường tròn. Từ P vẽ hai tiếp tuyến PA, PB (A, B là hai tiếp điểm). PO cắt đường tròn (O) tại K, I (K nằm giữa P và O) và cắt AB tại H. Gọi D là điểm đối xứng của B qua O, C là giao điểm của PD và đường tròn (O).
a) Chứng minh tứ giác BHCP nội tiếp.
b) Chứng minh .
c) Đường tròn ngoại tiếp tam giác ACH cắt IC tại M, AM cắt IB tại Q. Chứng minh rằng M là trung điểm của AQ.
========= Hết =========

Hỏi và đáp