6 Đề tham khảo KT tiết 36 Đại số 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại bạn đọc về 6 Đề tham khảo KT tiết 36 Đại số 7, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

: ……………………
Lớp : ………..
ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA
ĐỀ 1
Điểm

Bài 1 : (3 điểm)
Cho biết đại lượng y tỉ lệ nghịch với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ a và khi x = 2 thì y = 5.
a) Tìm hệ số tỉ lệ a.
b) Hãy biểu diễn y theo x .
c) Tính giá trị của y khi x = 10 và x = – 5
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 2 : (5 điểm) Cho hàm số y = 3x
a) Tính f(0) ; f(1) ; f(– 1) ; f(– 3)
b) Vẽ đồ thị hàm số trên.
c) Điểm nào thuộc, không thuộc đồ thị hàm số trên : A( ; 1) B(; 1)
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 3 : (2 điểm)
Cho tam giác ABC có ba cạnh AB, AC, BC tỉ lệ thuận với 3 ; 4 ; 5 và chu vi tam giác là 60cm. Tính độ dài các cạnh của tam giác ABC.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
: ……………………
Lớp : ………..
ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA
ĐỀ 2
Điểm

Bài 1 : (3 điểm)
Cho biết đại lượng y tỉ lệ nghịch với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ a và khi x = 3 thì y = 2.
a) Tìm hệ số tỉ lệ a.
b) Hãy biểu diễn y theo x .
c) Tính giá trị của y khi x = 6 và x = – 12
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 2 : (5 điểm) Cho hàm số y = 5x
a) Tính f(0) ; f(2) ; f(– 2) ; f(– 5)
b) Vẽ đồ thị hàm số trên.
c) Điểm nào thuộc, không thuộc đồ thị hàm số trên : M( ; 1) N(; 1)
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 3 : (2 điểm)
Cho tam giác ABC có ba cạnh AB, AC, BC tỉ lệ thuận với 5 ; 13 ; 12 và chu vi tam giác là 120cm. Tính độ dài các cạnh của tam giác ABC.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………
: ……………………
Lớp : ………..
ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA
ĐỀ 3
Điểm

Bài 1 : (3 điểm)
Cho biết đại lượng y tỉ lệ nghịch với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ a và khi x = 1 thì y = –3.
a) Tìm hệ số tỉ lệ a.
b) Hãy biểu diễn y theo x .
c) Tính giá trị của y khi x = 3 và x = – 6
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Bài 2 : (5 điểm) Cho hàm số y = –2x
a) Tính f(1) ; f(2) ; f(– 3) ; f(– 5)
b) Vẽ đồ thị hàm số trên.
c) Điểm nào thuộc, không thuộc đồ thị hàm số trên : E(–2 ; 4) F(; 1)
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.