6 ĐỀ KT CHUONG 1 DS7 (2011-2012) – HAY – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về 6 ĐỀ KT CHUONG 1 DS7 (2011-2012) – HAY, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Họ Và Tên: ……………………………………………………… ĐỀ KIỂM TRA 45’
Lớp: ……………… MÔN TOÁN ĐẠI 7
Đề1

I/ Trắc Nghiệm ( 3đ ) Hãy khoanh tròn vào câu đúng
1/ Kết quả của phép tính : là:
a/ b/ c/ d/
2/ Kết quả của: là:
a/ 9 b/ c/ 1 d/ 3
3/ Tính tỷ lệ thức: ( với a,b,c,d ( 0 ) ta có thể suy ra :
a/ b/ c/ d/
4/ Số 0,(5) được viết dưới dạng phân số là:
a/ b/ c/ d/
5/ = ?
a/ 4 b/ -4 c/ 16 d/ -16
6/ Số 70,995 ( ? ( Làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2 )
a/ 70,90 b/ 71,00 c/ 71,90 d/ 70,99
II/ Tự Luận ( 7đ )
1/ Tính: a/ b/

2/ Tìm x: a/ x : ( 2,14 ) = ( – 3,12 ) : 12 b/ 3x + 7x – 15 = 8,5

3/ Hưởng ứng phong trào kế hoạch nhỏ của Đội. Ba chi đội 7A, 7B, 7C đã thu được tổng cộng 120 kg giấy vụn. Biết rằng số giấy vụn thu được của 3 chi đội lần lượt tỷ lệ với 9 : 7 : 8. Hãy tính số giấy vụn mỗi chi đội thu được .

Họ Và Tên: ……………………………………………………… ĐỀ KIỂM TRA 45’
Lớp: ……………… MÔN TOÁN ĐẠI 7
Đề 2

I/ Trắc Nghiệm ( 3đ ) Hãy khoanh tròn vào câu đúng
1/ Kết quả đúng của phép trừ : là:
a/ b/ c/ d/
2/ Thương của hai luỹ thừa ( 0,3)10 : ( 0,3)5 là:
a/ 12 b/ 15 c/ ( 0,3)2 d/ ( 0,3)5
3/ Trong các khẳng định sau, khẳng định sai là:
a/ b/ c./
4/ Cho tỷ lệ thức ( với a,b,c,d ( 0 ) ta có thể suy ra :
a/ b/ c/ d/
5/ Cho thì n ( n ( N) bằng:
a/ 8 b/ 4 c/ 16
6/ Cho thì x2 bằng:
a/ 3 b/ 9 c/ 81 d/ 18
II/ Tự Luận ( 7đ )
1/ Tính:
a/ b/ c/
2/ Tìm x biết:
a/ b/
3/ Tìm 3 số x, y, z biết: và x – y + z = 15

4/ tính giá trị biểu thức :
a/ b/

Họ Và Tên: ……………………………………………………… ĐỀ KIỂM TRA 45’
Lớp: ……………… MÔN TOÁN ĐẠI 7
Đề 3

I/ Trắc Nghiệm ( 3đ ) Hãy khoanh tròn vào câu đúng
1/ thì m = ?
a/ 3 b/ 4 c/ 5 d/ 2
2/ Biết a.c = b.d thì tỷ lệ thức nào sai.
a/ b/ c/ d/
3/ an.a2 =
a/ an-2 b/ ( 2a)n+2 c/ ( a.a)2n d/ an+2 e/ a2n
4/ 108 : 28 =
a/ 516 b/ 58 c/ 208 d/ 2016
5/ Tập hợp R gồm tập hợp:
a/ Q và Z b/ I và Z c/ Q và I

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.