6 Đề Kiểm Tra Học Kỳ 1 – Các Trường Q1 TP HCM – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các bạn học sinh về 6 Đề Kiểm Tra Học Kỳ 1 – Các Trường Q1 TP HCM, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ 32. Trường THCS Chu Văn An Năm học 2011 – 2012
ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KỲ I_ TOÁN 6
Bài 1: (1đ) Tìm BCNN của:
a) 105 và 120 b) 45; 120 và 270
Bài 2: (1đ)
a) So sánh và
b) Tổng có phải là số chính phương không?
Bài 3: (2đ) Thực hiện phép tính:
a)
b)
c)
Bài 4: (2đ) Tìm x :
a)
b) 4
c) 18
Bài 5: (2đ) Một khu vườn hình chữ nhật dài 48m, rộng 36m. Người ta muốn chia khu vườn ấy thành Những ô hình vuông bằng nhau ( mỗi cạnh là một số tự nhiên ). Hỏi
a) Cạnh hình vuông có thể là Mọi số nào?
b) Tìm diện tích x ( m2 ) của một trong các loại hình vuông đó, cho biết
Bài 6: (2đ) Trên tia Ax lấy các điểm I, K sao cho AI4cm; AK6cm. Trên tia đối của tia KA lấy điểm H sao cho KH2cm.
a) Tính độ dài IK, IH.
b) Chứng tỏ rằng I là trung điểm của AH, K là trung điểm của IH.

———–o0o———-

ĐỀ 33. Trường THCS Đồng Khởi Năm học 2011 – 2012
ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KỲ I_ TOÁN 6
Bài 1: Cho
a) Tìm ƯCLN(a, b, c).
b) Tìm BCNN(a, c).
Bài 2: Thực hiện các phép tính sau:
a)
b) 42
c)
Bài 3: Tìm x biết:
a)
b)
c)
Bài 4: Số học sinh khối 6 của một trường là 1 số có 3 chữ số lớn hơn 200 và nhỏ hơn 400. Khi xếp hàng 12, hàng 15, hàng 18 đều thừa 5 học sinh. Tính số học sinh đó?
Bài 5: Trên đường thẳng xy, lần lượt lấy các điểm A, B, C theo thứ tự đó sao cho AB6 cm, AC8 cm.
a) Tính độ dài của đoạn thẳng BC.
b) Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AB. So sánh MC và AB.

———–o0o———-

ĐỀ 34. Trường THCS Đức Trí Năm học 2011 – 2012
ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KỲ I_ TOÁN 6
Bài 1: Cho
a) Tìm ƯCLN(a, b, c).
b) Tìm BCNN(a, c).
Bài 2: Thực hiện các phép tính sau:
a)
b) 42
c)
Bài 3: Tìm x biết:
a)
b)
c)
Bài 4: Số học sinh khối 6 của một trường trong khoảng từ 850 đến 1000. Khi xếp hàng 12, hàng 18, hàng 20 đều thừa 4 học sinh. Tính số học sinh khối 6?
Bài 5: Trên đường thẳng Ox, lấy hai điểm A và B sao cho OA2 cm, OB5 cm.
a) Tính AB.
b) Vẽ tia Oy là tia đối của tia Ox, trên tia Oy lấy điểm C sao cho OC1 cm. Tính AC.
c) Điểm A có là trung điểm của BC không? Vì sao?
———–o0o———-

ĐỀ 35. Trường THCS Huỳnh Khương Ninh Năm học 2011 – 2012
ĐỀ THAM KHẢO KIỂM TRA HỌC KỲ I_ TOÁN 6
Bài 1: Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần:
a) 3; 5; 0; ; 9
b) Tính ; ; ;
Bài 2: Thực hiện phép tính hợp lý
a) 36 : 336 :
b) 25.28
c) [(
Bài 3: Tìm số nguyên x biết:
a) 173
b)
c)
Bài 4: Số học sinh khối 6 của một trường trong khoảng 400 đến 500. Nếu xếp từng hàng 8 học sinh, 10 học sinh, 12 học sinh thì vừa đủ hàng. Tính số học sinh khối 6 của trường đó.
Bài 5: Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA3 cm, OB6 cm.
a) Tính độ dài AB.
b) Điểm A có phải là trung điểm của OB không? Vì sao?
c) Vẽ tia Oy là tia đối của tia Ox, trên tia Oy lấy điểm C sao cho OC4 cm. Tính CA.
Bài 6: Chứng minh rằng:
() chia hết cho 8

———–o0o———-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.