5-DE+DAP AN KIEM TRA HINH 9 CHUONG I-2011-2012 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về 5-DE+DAP AN KIEM TRA HINH 9 CHUONG I-2011-2012, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA MÔN HÌNH HỌC LỚP 9
Thời gian: 45 phút- BÀI SỐ 1
Họ &tên:………………………………………………
I- TRẮC NGHIỆM:(2 điểm) Khoanh tròn chữ cái đứng trước kết quả mà em chọn:

Câu 1: Tam giác nào sau đây là vuông, nếu độ dài ba cạnh là
A. 9cm; 41cm; 40cm B. 7cm; 8cm; 12cm
C. 11cm; 13cm; 6cm D. cả ba câu đều đúng .

Câu 2: Cho tam giác ABC vuông tai A, có góc B = 600 và BC = 30cm thì AC = ?
A. 15cm B. 15cm C. 15cm D. 10cm

Câu 3: Cho cos= 0,5678 thì độ lớn của góc gần bằng:
A. 340 36’ B. 550 24’ C. 550 36’ D. 340 35’

Câu 4: Các so sánh nào sau đây là sai
A. Sin450 < tg 450 B. cos320 < sin320
C. tg300 = cotg600 D. sin650 = cos250

Câu 5: Cho ABC vuông tại A có tỷ số độ dài hai cạnh góc vuông là 5:3. Góc nhỏ nhất của tam giác vuông đó là:
A. 310 B. 320 C. 590 D. 580

Câu 6: Biết cos = 0,8 thì sin bằng:
A. 0.36 B. 0.64 C. 0.6 D. 0.8

Câu 7: Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. sin2500 + cos2500 = 1 B. tg 400.cotg500 = 1
C. Cos 470 = sin 470 D. tg700 = sin700.cos700

Câu 8: Cho ABC vuông tại A, biết AB = 15cm ; AC = 8cm. Sin B bằng:
A. B. C. D.
II- TỰ LUẬN: (8 điểm)
(Ghi chú: Độ dài làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba, góc làm tròn đến độ)
Bài 1: (1,5 điểm) Biết sin= .Tính costgvà cotg
Bài 2: (1,5 điểm) Sắp xếp các tỉ số lượng giác sau theo thứ tự tăng dần (không sử dụng máy tính hoặc bảng số): tg250, cotg730, tg700, cotg220, cotg500.

Bài 3: (2 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A. Giải tam giác vuông biết BC = 32cm; AC = 27cm

Bài 4: ( 3 điểm) Cho ABC có AB = 5 cm; AC = 12 cm; BC = 13 cm
Chứng minh ABC vuông tại A và tính độ dài đường cao AH;
Kẻ HEAB tại E, HF AC tại F. Chứng minh: AE.AB = AF.AC;
Chứng minh: AEF và ABC đồng dạng.
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Môn: HÌNH HỌC 9 – Bài số 1

I.TRẮC NGHIỆM: Câu 1: A Câu 2: A Câu 3: B Câu 4: B
Câu 5: A Câu 6: C Câu 7: A Câu 8: B
(0.25đ8 = 2 đ)
II- TỰ LUẬN:
Bài 1: Tính đúng: cos= ; (0.5 đ)
tg= ; (0.5đ)
cotg(0.5đ)
Bài 2: Đổi tất cả các tslg sang cot hoặc tan (0,75đ)
Sắp xếp:
Cotg730, tg250, cotg500, cotg220, tg700 (0,75đ)

Bài 3: Tính đúng : AB = 17,176(cm) (1đ)
Tính đúng: góc C 320 ;
góc B 580 (1đ)
Bài 4: Vẽ hình (0.25 đ)
Ta có: 52 +122 = 132 AB2 +AC2 =BC2
ABC vuông tại A (0,5đ)
AH = 4,615(cm) (0.5đ)
Ta có : AHB vuông tại H mà HEAB tại E nên AH2 = AE.AB
AHC vuông tại H mà HFAC tại F
nên AH2 = AF.AC (1đ)
Do đó: AE.AB=AF.AC.
c) Xét AEF và ABC
Ta có: AE.AB = AF.AC
Mà góc A chung
Nên AEF ACB ( c-g-c) (0.75đ)

Lưu ý: Học sinh giải cách khác phù hợp vẫn cho điểm tối đa
—————————— HẾT ———————————

KIỂM TRA MÔN HÌNH HỌC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.