5 đề tuyển sinh lớp 10 môn Toán – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các sĩ tử về 5 đề tuyển sinh lớp 10 môn Toán, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

5 ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC2009-2010:
HÀ NỘI, QUẢNG NGÃI, HÀ NAM, HÀ TĨNH, AN GIANG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HÀ NỘI –––––––––––
ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
Năm học 2009-2010
Môn thi: Toán
Ngày thi: 24 tháng 6 năm 2009
Thời gian làm bài: 120 phút

Câu 1:(2,5 điểm) Cho biểu thức:
Rút gọn biểu thức A.
Tính giá trị của biểu thức A khi x= 25.
Tìm giá trị của x để .
Câu 2: (2,5 điểm) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình Hai tổ sản xuất cùng may một loại áo. Nếu tổ thứ nhất may trong 3 ngày, tổ thứ hai may trong 5 ngày thì cả hai tổ may được 1310 chiếc áo. Biết rằng trong một ngày tổ thứ nhất may được nhiều hơn tổ thứ hai là 10 chiếc áo. Hỏi mỗi tổ trong một ngày may được bao nhiêu chiếc áo? Câu3: (1,0 điểm) Cho phương trình (ẩn x):
Giải phương trình đã cho khi m =1.
Tìm giá trị của m để phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt thoả mãn hệ thức:
Câu4: (3,5 điểm) Cho đường tròn (O, R) và điểm A nằm bên ngoài đường tròn. Kẻ các tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (B, C là các tiếp điểm)
Chứng minh ABOC là tứ giác nội tiếp.
Gọi E là giao điểm của BC và OA. Chứng minh BE vuông góc với OA và OE.OA = R2.
Trên cung nhỏ BC của đường tròn (O, R) lấy điểm K bất kỳ (K khác B, C). Tiếp tuyến tại K của đường tròn (O, R) cắt AB, AC theo thứ tự tại P, Q. Chứng minh tam giác APQ có chu vi không đổi khi K chuyển động trên cung nhỏ BC.
Đường thẳng qua O và vuông góc với OA cắt các đường thẳng AB, AC theo thứ tự tại M, N. Chứng minh rằng .
Câu5: (0,5 điểm) Giải phương trình: .
HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI VÀO LỚP 10 THPT (2009-2010)

CÂU
NỘI DUNG
ĐIỂM

1

2,5đ

1.1
Rút gọn biểu thức

Đặt Khi đó
0,5

Suy ra
0,5

1.2
Tính giá trị A khi x= 25

Khi x = 25
0,5

1.3
Tìm x khi

1

2

2,5đ

Gọi số áo tổ 1 may được trong 1 ngày là x số áo tổ 2 may được trong 1 ngày là y
0,5

Chênh lệch số áo trong 1 ngày giữa 2 tổ là: x-y = 10
Tổng số áo tổ 1 may trong 3 ngày, tổ 2 may trong 5 ngày là: 3x+5y = 1310

Vậy: Mỗi ngày tổ 1 may được 170 áo, tổ 2 may được 160 áo
2

3

3.1
Khi m=1 ta có phương trình:
Tổng hệ số a+b+c = 0 ( Phương trình có 2 nghiệm
0,5

3.2
Phương trình có 2 nghiệm phân biệt
0,25

Theo định lý Viét Vậy m=1 là giá trị cần tìm.
0,25

4

3,5đ

4.1

Vẽ đúng hình và ghi đầy đủ giả thiết kết luận
0,5

Do AB, AC là 2 tiếp tuyến của (O)

( Tứ giác ABOC nội tiếp được.
0,5

4.2

AB, AC là 2 tiếp tuyến của (O) ( AB =AC
Ngoài ra: OB = OC = R
Suy ra OA là trung trực của BC (
0,5

(OAB vuông tại B, đường cao BE Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông ta có:

0,5

4.3

PB, PK là 2 tiếp tuyến kẻ từ P đến (O) nên PK = PB
tương tự ta cũng có QK = QC
0,5

Cộng vế ta có:
0,5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.