5 DE KIEM TRA CHUONG II DAI SO 8 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại quý bạn đọc về 5 DE KIEM TRA CHUONG II DAI SO 8, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ 1

Câu 1: (3điểm)
Thực hiện phép tính:
a) b) c)
Câu 2: (3 điểm)
Cho phân thức A =
a) Tìm điều kiện của x để giá trị của phân thức được xác định.
b) Rút gọn phân thức
Câu 3: : (1 điểm).
Tìm giá trị nguyên của x để biểu thức A = (với x1) có giá trị là một số nguyên.

Đề 2
Câu 1: Rút gọn biểu thức
a. b.
Câu 2: Thực hiện phép tính:
a. b.
c.
Câu 3: Cho biểu thức A =
Tìm điều kiện của x để biểu thức được xác định
Rút gọn A
Tính giá trị của A tại x = 2
Tìm x để A nguyên

Đề 3

Câu 1: Rút gọn biểu thức
a. b.
Câu 2: Thực hiện phép tính:
a. b.
c.
Câu 3: Cho biểu thức A =
Tìm điều kiện của x để biểu thức được xác định
Rút gọn A
Tính giá trị của A tại x = 2
Tìm x để A nguyên

Đề 4

Bài 1: (2,5điểm)
Thực hiện phép tính:
a) b) c)
Bài 2: (2,0 điểm)
Cho phân thức A =
a) Tìm điều kiện của x để giá trị của phân thức được xác định.
b) Rút gọn phân thức
Bài 3: : (0,5 điểm).
Tìm giá trị nguyên của x để biểu thức A = (với x1) có giá trị là một số nguyên.
Đề 5

Bài 1: (1đ)
a/ Tìm GTNN của phân thức:
b/ Tìm GTLN của phân thức:
Bài 2: (1đ) Viết phân thức sau dưới dạng một phân thức bằng nó và có tử thức là x3 – y3
a/ b/
Bài 3: (2đ) Rút gọn phân thức sau:

d)
Bài 4: (1đ) Tính giá trị của biểu thức: với x = –
Bài 5: (2 điểm). Cho phân thức .
a) Rút gọn A.
b) Tìm x để A = 4.
c) Chứng minh rằng khi x > 2 thì A luôn có giá trị dương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.