5 đề kiểm tra 15 phút chương 2(HKII) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Nội dung bài được KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về 5 đề kiểm tra 15 phút chương 2(HKII), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề kiểm tra: 15 phút. Môn: Số học 6( chương 2)

Câu 1: 1, Thực hiện phép tính
a, (-12). 8 b, (-15). (- 40) c, 35. 35
2, Bỏ dấu ngoặc rồi tính:
(45 + 120) + ( 2012 – 120 – 45) b, (1890 – 19 – 5 ) – ( 19 – 5 + 1890)
Câu 2: Tìm số nguyên x biết:
a, – 13x = 39 b, 2x – (-17) = 15 c, 105 – x =(- 66 ) – 6
d, (x+2).(x-3) = 0 e, x. (x + 3) < 0

Đề kiểm tra: 15 phút. Môn: Số học 6( chương 2)

Câu 1: 1, Thực hiện phép tính
a, (- 25). 6 b, (-20). (- 36) c, 45. 45
2, Bỏ dấu ngoặc rồi tính:
(67 + 346) + ( 2011 – 67 – 346) b, (1911 – 5 – 6 ) – ( 5 – 6 + 1911)
Câu 2: Tìm số nguyên x biết:
a, – 33x = 99 b, 5x – (-37) = 63 c, 108 – x =(- 47 ) – 7
d, (x – 4 ).(x + 7) = 0 e, x. (x – 3) < 0

Đề kiểm tra: 15 phút. Môn: Số học 6( chương 2)

Câu 1: 1, Thực hiện phép tính
a, (- 5). 24 b, (-30). (- 42) c, 55. 55
2, Bỏ dấu ngoặc rồi tính:
(167 + 1346) + ( 2010 – 167 – 1346) b, (1969 – 3 – 9 ) – ( 3 – 9 + 1969)
Câu 2: Tìm số nguyên x biết:
a, – 16x = 48 b, 6x – (- 42) = 12 c, 106 – x =(- 58 ) – 8
d, (x – 9 ).(x + 5) = 0 e, x. (x – 3) < 0

Đề kiểm tra: 15 phút. Môn: Số học 6( chương 2)

Câu 1: 1, Thực hiện phép tính
a, (-7). 25 b, (-56). (- 50) c, 25. 25
2, Bỏ dấu ngoặc rồi tính:
(117 + 2133) + ( 2008 – 117 – 2133) b, (1930 – 3 – 2 ) – ( 3 – 2 + 1930)
Câu 2: Tìm số nguyên x biết:
a, – 16x = 48 b, 6x – (- 42) = 12 c, 111 – x =(- 78 ) – 8
d, (x + 6 ).(x – 25) = 0 e, x. (x + 6) < 0

Đề kiểm tra: 15 phút. Môn: Số học 6( chương 2)

Câu 1: 1, Thực hiện phép tính
a, (- 8). 25 b, (-50). (- 62) c, 65. 65
2, Bỏ dấu ngoặc rồi tính:
(145 + 1978) + (2009 – 1978 – 145) = 0 b, (1941 – 28 – 1 ) – (28 – 1 + 1941)
Câu 2: Tìm số nguyên x biết:
a, – 16x = 48 b, 6x – (- 42) = 12 c, 106 – x =(- 58 ) – 8
d, (x – 9 ).(x + 5) = 0 e, x. (x + 7) < 0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.