45′ toán 6 T.107 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Sau đây KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin thu thập lại các sĩ tử về 45′ toán 6 T.107, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Gio Mỹ KIỂM TRA MỘT TIẾT
Lớp: 6…… MÔN ĐẠI SỐ (TIẾT 107)
Họ và tên: ……………………………………

Điểm:
Lời phê của giáo viên:

A/ Trắc nghiệm: (4đ)
Bài 1: Điền số thích hợp vào ô trống (…..): (1đ)

Bài 2: Mỗi bài tập sau có kèm theo các câu trả lời a), b), c). Em hãy khoanh tròn chữ cái đúng trước câu trả lời đúng: (3đ)
(1đ) Trong các phân số sau: phân số nhỏ nhất là:
A) B) C)
2) (1đ) của 30 bằng:
A) 36. B) 18. C) 25.
3) (1đ) Biết của một số là 20 số đó sẽ là:
A) 25. B) 16. C) 24.

B/ Tự luận: (6đ)
Bài 1: Tính giá trị biểu thức, tính nhanh (nếu có thể): (2đ)
a) ……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
b) ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Bài 2: Lớp 6B có 48 học sinh, số học sinh giỏi bằng số học sinh cả lớp, số học sinh trung bình bằng 30 % số học sinh giỏi, còn lại là học sinh khá.
Tính học sinh của lớp 6B.
Tính tỉ số % của học sinh trung bình so với học sinh của lớp.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hỏi và đáp