45 đề thi kỳ II lớp 9 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Sau đây kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về 45 đề thi kỳ II lớp 9, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM
KHOA TOÁN

TUYỂN TẬP 30 ĐỀ THI HỌC KỲ II
MÔN: TOÁN LỚP 9

Họ và tên:

Lớp:

Trường:

Người tổng hợp: Hồ Khắc Vũ

PHÂN 1. CÁC ĐỀ THI CÁC NĂM TRƯỚC

ĐỀ 01

Bài 1: ( 2 điểm ) Giải các phương trình và hệ phương trình sau:
a) b)
Bài 2 : ( 2 điểm ) Trên cùng một MFTĐ Oxy cho hai đồ thị Parabol và
Vẽ
Tìm tọa độ giao điểm của và .
Bài 3 : ( 2 điểm ) Cho phương trình : (1)
Chứng tỏ phương trình (1) luôn có 2 nghiệm với mọi m .
Tìm m để phương trình có 2 nghiệmsao cho đạt giá trị nhỏ nhất.
Bài 4: ( 4 điểm ) Cho nhọn nội tiếp (O;R) . Các đường cao AD; BE; CF cắt nhau tại H.
Chứng minh : Tứ giác AEHF nội tiếp.
Chứng minh : Tứ giác BFEC nội tiếp.
Chứng minh :
Biết số đo cung AB bằng 90 0 và số đo cung AC bằng 120 0 .
Tính theo R diện tích phần hình tròn giới hạn bởi dây AB; cung BC và dây AC

ĐỀ 02
Câu 1. ( 2 điểm )
Giải hệ phương trình sau :./
Giải phương trình sau : x4 – 4×2 + 1 = 0 .

Câu 2 . ( 3 điểm )

1 . Tìm giá trị của m để hai đường (d) : y= ( 2m + 3 )x – 1 và (d’) : y = 6m + 1 song song với nhau .

2. Cho phương trình ẩn x : (m – 1 )x2 – 2mx + m+ 2 = 0 (1) , với m là tham số .
a. Giải phương trình (1) khi m = 2 .
b. Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1,x2 thỏa mãn x12 +x22 = 0 .

Câu 3 . ( 1,5 điểm ) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình :
Một tam giác vuông có cạnh huyền dài 15 cm và hai cạnh góc vuông hơn kém nhau 3 cm. Tính diện tích tam giác vuông đó ?

Câu 4. ( 3 điểm )
Cho nửa đường tròn ( O ; R ) đường kính AB , M là một điểm tùy ý nằm trên nửa đường tròn ( M không trùng A , B ) . Kẻ các tiếp tuyến Ax , By , Mz với nửa đường tròn ( A , B ,M là tiếp điểm ) , đường thẳng Mz cắt Ax và By lần lượt tại N và P . Đường thẳng AM cắt By tại C và đường thẳng BM cắt Ax tại D .
Chứng minh tứ giác AOMN nội tiếp ;
Chứng minh NP= AN + BP và AD.BC = 4R2 ;
Chứng minh N và P lần lượt là trung điểm của đoạn thẳng AD và BC .

Câu 5 . ( 0,5 điểm ) Giải phương trình : (x2 – 5x + 1)(x2 – 4) = 6(x-1)2
ĐẶT u=x^2-5x+1 v=x^2-4 thì x-1=(v-u)/5

ĐỀ 03

/
ĐỀ 04
Bài 1: ( 2 điểm ) Giải các phương trình và hệ phương trình sau:
a) b)
Bài 2 : ( 2 điểm ) Trên cùng một MFTĐ Oxy cho hai đồ thị Parabol và
Vẽ
Tìm tọa độ giao điểm của và .
Bài 3 : ( 2 điểm ) Cho phương trình : (1)
a) Chứng tỏ phương trình (1) luôn có 2 nghiệm với mọi m .
b) Tìm m để phương trình có 2 nghiệmsao cho đạt giá trị nhỏ nhất.
Câu 4: Cho ABC nhọn, AH vuông góc với BC. Gọi K là điểm đối xứng với H qua AB, I là điểm đối xứng với H qua AC, E là giao điểm của KI và AB.
Chứng minh rằng:
a/ AICH là tứ giác nội tiếp.
b/ AI=AK
c/ Năm điểm A,E,H,C,I cùng thuộc một đường tròn.
d/ CEAB.

Đề 05
Câu 1(1điểm):Giải hệ phương trình:
Câu 2 (1,5 điểm): Xác định a để đồ thị hàm số y = ax2 qua A(-2;-4). Hãy vẽ đồ thị hàm số ứng với a vừa tìm được.
Câu 3 (1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.