45′ Đại 7- Tiết 22 có ma trận & Đáp án – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về 45′ Đại 7- Tiết 22 có ma trận & Đáp án, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

KIỂM TRA 1 TIẾT ( Tiết 22)

A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU;
1. Kiến thức :
– Đánh giá tình hình lĩnh hội các kiến thức cơ bản của chương: Các phép toán về số hữu tỉ; Tính chất của tỉ lệ thức, của dãy tỉ số bằng nhau; Số vô tỉ, căn bậc hai, số thực; Quan hệ giữa các tập hợp số; Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ.
2. Kỹ năng:
– Kiểm tra kỹ năng giải bài tập của HS về: Xác định số thuộc tập hợp; tính luỹ thừa, căn bậc hai, GTTĐ, tính giá trị biểu thức; Vận dụng tính chất của tỉ lệ thức, của dãy tỉ số bằng nhau để tìm số chưa biết, giải bài toán tỉ lệ.
3, Thái độ :
– HS có ý thức tự lực làm bài, tự đánh giá việc học của mình, từ đó cố gắng học tốt hơn
A’ .MA TRẬN:

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Các phép toán trên số hữu tỉ
2
1

2
2

2
2
6
5

Tỉ lệ thức, dãy tỉ số bằng nhau

1

1
2

1

1

0,5

4

2,5

Số thực, số vô tỉ, số thập phân
1

0,5
1

0,5
2

1

1

0,5
5

1,5

Tổng
5
3
6
4
4
3
15
10

B. ĐỀ KIỂM TRA:

Trường THCS ĐỐNG ĐA ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT Số phách
Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . Môn: ĐẠI SỐ Lớp 7
Lớp: . . . . . . Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
ﺣ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Điểm

Lời phê của giáo viên
GV chấm bài ký
Số phách

I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Khoanh tròn vào một trong các chữ cái A, B, C, D ở đầu mỗi câu trả lời mà em cho là đúng nhất
Câu 1: Câu sai là : A. = ; B. = – (-2) : C . =  ; D. =
Câu 2: Tìm x và y biết = và x + y = – 15
A. x= 6 ; y = 9 B. x= -7 ; y = -8 C. x= 8 ; y = 12 D. x= -6 ; y = -9
Câu 3: Hãy chọn câu đúng. Nếu = 3 thì x2 bằng
A. – 9 B.- 81 C. 81 D . Cả A, B, C đều sai.
Câu 4: Kết quả nào sau đây sai
A. Q B. -5 I C. 3 I D. 0 N
Câu 5: Cho x2 = 144 . Giá trị của x là :
A. ± 12 B. – 12 C. 12 D. cả A,B ,C đều sai
Câu 6: Với a , b ,c ,d 0. Có bao nhiêu tỉ lệ thức khác nhau được lập từ đẳng thức a.c = b.d
A. 0 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 7 : Kết quả đúng của phép tính: là:
A. 1 B. -0,6 C. 1 và -0,6 D. -1
Câu 8 : Phân số nào sau đây viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn?
A. B. C. D.

II- Tự luận: (6 điểm)
Bài 1: (2,5 điểm) Thực hiện phép tính:
a. . 7 – .15 b. c.
Bài 2: (2 điểm )Tìm x biết :
a. 5,2 x + (- 1,5 x) + 8,4 = 1 b.
Bài 3: (2 điểm ) Trong đợt trồng cây do nhà trường phát động. Hai lớp 7A và 7B đã trồng được 160 cây. Tính số cây mỗi lớp trồng được, biết rằng số cây của lớp 7A và 7B trồng theo tỉ lệ 3; 5.

Hỏi và đáp