4 DE THI THU TOAN 7 HKI – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về 4 DE THI THU TOAN 7 HKI, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ THI THỬ LẦN 1 TOÁN 7 HỌC KỲ I
A. TRẮC NGHIỆM Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời mà em cho là đúng:
Câu 1: Tổng bằng :
; B. ; C. ; D. .
Câu 2: Cho = 3 thì x bằng:
3; B. – 3; C. 3; D. 3 hoặc – 3.
Câu 3: Cho tỉ lệ thức: thì giá trị của x bằng:
6; B. 8; C. 4; D. 9.
Câu 4: Cho x = 49. Căn bậc hai của x bằng:
7; B. 49; C. 7; D. – 7.
Câu 5: Nếu y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k thì ta có công thức:
y= ; B. x= ky; C. x=  ; D. y= kx.
Câu 6: Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch và khi x = 3 thì y = 10. Vậy hệ số tỉ lệ a bằng:
; B. 30; C. ; D. 13.
Câu 7: Cho hàm số y = f(x) = 3×2 + 1. Tính f(-1) có kết quả bằng :
-2 ; B. 3 ; C. 4 ; D. 7.
Câu 8: Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y = 3x :
(1; 3) ; B. (2; 3) ; C. (0; 3) ; D. (3; 1).
Câu 9: Nếu một đường thẳng c cắt hai đường thẳng song song a và b thì :
Hai góc so le trong bằng nhau ; B. Hai góc đồng vị bằng nhau;
C. Hai góc trong cùng phía bằng nhau; D. Câu A và B đúng.
Câu 10: Cho a// b và c a thì:
b// c; B. bc; C. c//a; D. ba.
Câu 11: Cho tam giác ABC vuông tại A, = 300. Số đo bằng:
700; B. 300; C. 600; D. 650.
TỰ LUẬN:
Bài 1: Thực hiện phép tính:

Bài 2 : Tìm x biết :

Bài 3: Số học sinh của ba lớp 7A ;7B ;7C tỉ lệ với các số 6 ;5 ;7. Lớp 7C hơn 7B là 10 hs. Tính số hs mỗi lớp.
Bài 4: Cho tam giác ABC có , trên cạnh CB lấy điểm D sao cho CD = CA. Tia phân giác của cắt AB tại E.
Chứng minh ACE = DCE. So sánh các độ dài EA và ED.
Chứng minh
Chứng minh tia phân giác của góc BED vuông góc với EC.
Bài 6: Tìm x; y biết: .

ĐỀ THI THỬ LẦN 2 TOÁN 7 HỌC KỲ I
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Số nào là số hữu tỉ ?
A. B. C. D.
Câu 2: Khẳng định nào sau đây đúng
A. B. C. D.
Câu 3: Kết quả của phép tính là:
A. -2 B. -1 C. D.
Câu 4: Kết quả của phép tính là:
A. 3 B. C. D.
Câu 5: Kết quả nào đúng khi ta làm tròn số đến chữ số thập phân thứ 2
A. B. C. D.
Câu 6: Đại lượng y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ là 4. Công thức nào đúng
A. B. C. D.
Câu 7: Hai đường thẳng a và b được kí hiệu là thì a và b như thế nào ?
A. Vuông góc B. Song song C. Trùng nhau D. Bằng nhau
Câu 8: Tổng ba góc trong một tam giác bằng bao nhiêu độ
A. 900 B. 1200

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.