4 de thi HKI toan 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Số học lớp 6

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Số học lớp 6 xin tổng hợp lại bạn đọc về 4 de thi HKI toan 7, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I
Đề 1:

Câu 1: ( 1điểm)
a)Viết công thức nhân , chia hai luỹ thừa cùng cơ số ?
b)Áp dụng tính
Câu 2 : ( 1điểm )
Thế nào là hai đường thẳng song song ?
Phát biểu tiên đề ơclit về hai đường thẳng song song.
Câu 3: (1điểm)
Thực hiện phép tính:
Câu 4: (1,5điểm)
Tìm x biết: a) x : 0,25 = 16 : x b)
Câu 5: ( 2,5điểm)
Ba thanh kim loại đồng chất có khối lượng lần lượt là 2; 4; 6 gam . Hỏi thể tích của mỗi thanh kim loại bằng bao nhiêu , biết rằng tổng thể tích của chúng bằng 1200?
Câu 6: (3điểm)
Cho ABC có Â = 900. Tia phân giác cắt AC tại D. Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BE = BA.
So sánh AD và DE b. Chứng minh: ED ( BC c/ Chứng minh : AE ( BD

ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I
MÔN TOÁN 7
Câu 1(1điểm)
a) (0,25điểm)
( a0, m>n ) (0,25điểm)
b) (0,5điểm)
Câu 2( 1diểm)
a) ĐN (sgk/90) (0,5điểm)
b) Tiên đề ( sgk/92) (0,5điểm)
Câu 3: (1điểm)
( 0,25điểm)
= (0,25điểm)
= (0,25điểm)
= 2.106 = 212 (0,25điểm)

Câu 4: ( 1,5điểm)

a) x : 0,25 = 16: x
(0,25điểm)
(0,25điểm)
hoặc x = -2 (0,25điểm)
b) |x| = 5
(0,5điểm)

Câu 5: (2,5điểm)
Gọi thể tích của ba thanh kim loại lần lượt là x; y ; z ( x,y,z >0 ) (0,5điểm)
Theo bài ra ta có: và x + y + z = 1200 (0,5điểm)
(0,5điểm)
(0,25điểm)
(0,25điểm)
(0,25điểm)
Vậy thể tích của thanh kim loại thứ hất là 200 , thể tích của thanh kim loại thứ 2 là 400, thể tích của thanh kim loại thứ 3là 600 (0,25điểm)
Câu 6: (3điểm)
Vẽ hình ghi giả thiết kết luận đúng được 0,5 điểm

Xét
Có OA = OC (gt)
(1điểm)
OD = OB ( gt )

b) câu a) ,Do đó
(1điểm)
c) Vì (theo b ) nên
Xét và có EA = EC (cmt)
OE là cạnh chung
(0,5điểm)
OA = OC (gt)
OE là tia phân giác của góc xOy (0,5điểm)

( Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa )

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I
Đề 2:
I. Lí thuyết: 2đ
Câu 1: Viết công thức tính lũy thừa của lũy thừa
Áp dụng : Viết dưới dạng lũy thừa của một số hữu tỉ : [(-0.2)3]4
Câu 2: Nêu định lí tổng ba góc của một tam giác .
Áp dụng : Cho tam giác ABC có Â = 500 , = 750 , tính .
II/ Bài: 8 đ
Bài 1 :Làm tính bằng cách hợp lí
a) b) c)
Bài 2: tìm x
a/ b/
Bài 3: Số học sinh giỏi,khá,trung bình của khối 7 lần lượt tỉ lệ với 2:3:5.Tính số học sinh giỏi, khá, trung bình, biết tổng số học sinh khá và học sinh trung bình hơn học sinh giỏi là 180 em
Bài 4: Cho tam giác ABC có AB =AC Gọi M là trung điểm của BC
a)Chứng minh rằng
b)Chứng minh rằng AM là tia phân giác của góc BAC
c)Đường thẳng đi qua B vuông góc với BA cắt đường thẳng AM tại I.Chứng minh rằng CI vuông góc với CA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.