4 de KT DAI 7 CO DA, MT – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tổng hợp bài KHODETHI Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các sĩ tử về 4 de KT DAI 7 CO DA, MT, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường: THCS Lương Thế Vinh
Lớp: …….
Họ và Tên: ………………………
Thứ…………ngày……….. tháng 02 năm 2011
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN: ĐẠI 7

Điểm

Lời phê

ĐỀ 1:
I/ TRẮC NGHIỆM (2 điểm) Đánh dấu (X) vào ý trả lời đúng nhất:
Cho bài toán: Điểm kiểm tra toán 15 phút của một tổ được bạn đọc tổ trưởng ghi lại như sau:
Tên
An
Chung
Duy

Hiếu
Hùng
Liên
Linh
Lộc
Việt

Điểm
4
7
8
10
7
5
9
8
6
8

Câu 1: Số các giá trị của dấu hiệu là:
A. 7 B. 10 C. 6 D. 9
Câu 2: Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:
A. 7 B. 10 C. 6 D. 9
Câu 3: Mốt của dấu hiệu là:
A. 7 B. 10 C. 8 D. 9
Câu 4: Điểm trung bình của tổ là:
A. 7 B. 5 C. 7,2 D. 6,2
II/ TỰ LUẬN (8 điểm)
Một giáo viên theo dõi thời gian làm bài (thời gian tính theo phút) của 30 học sinh (ai cũng làm được) và ghi lại như sau:

10
5
9
5
7
8
14
8
9
8

9
9
10
7
9
9
8
10
9
14

9
7
10
5
8
4
5
8
8
10

1) Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị? Số các giá trị khác nhau?
2) Lập bảng “Tần số”
3) Tính số trung bình cộng (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất) và tìm mốt của dấu hiệu.
4) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.
5) Nhận xét

BÀI LÀM

Trường: THCS Lương Thế Vinh
Lớp: …….
Họ và Tên: ………………………
Thứ…………ngày……….. tháng 02 năm 2011
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN: ĐẠI 7

Điểm

Lời phê

ĐỀ 2:
I/ TRẮC NGHIỆM (2 điểm) Đánh dấu (X) vào ý trả lời đúng nhất:
Cho bài toán : Thời gian làm một bài toán ( tính bằng phút ) của 50 học sinh được cho trong bảng sau :
Thời gian (x)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tần số (n)
1
3
4
7
8
8
8
6
3
2
N=50

Câu 1: Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là :
A. 50 B. 10 C. 12 D. 32
Câu 2: Mốt của dấu hiệu là :
A. 7 B. 8 C. 9 D. 7; 8; 9
Câu 3: Số trung bình cộng của dấu hiệu là:
A. 7,7 B. 7,8 C. 8,0 D. 7,9
Câu 4: Tần số học sinh làm bài trong 3 phút là:
A. 1 B. 4 C. 11 D. 5
II/ TỰ LUẬN (8 điểm)
Số cân nặng của 30 học sinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.