4 đề kiểm tra tiết 59 Đai số 9 ( 30% TN) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Tổng hợp bài Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về 4 đề kiểm tra tiết 59 Đai số 9 ( 30% TN), nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề 1 kiểm tra đại số 9- chương IV
Phần I:Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm)
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án đúng
Câu 1: Số nghiệm của phương trình 5×2+7x-2=0 là:
A.1Nghiệm B. 2 nghiệm C. 3 nghiệm D. Vô số nghiệm
Câu 2: Hàm số y = -.Hàm số đồng biến khi
A. x > 0 B. x < 0 C. D.
Câu 3.Tổng và tích các nghiệm của phương trình 4×2 + 2x – 5 = 0 là
A.x1 + x2=; x1.x2= B.x1+x2=; x1.x2=
C. x1+x2=; x1.x2= D.x1+x2=; x1.x2=
Câu 4. Phương trình x2 – 2x + m = 0 có nghiệm khi
A. B. C. D.
Câu 5. Phương trình 2×2 – 5x + 3 = 0 có nghiệm là:
A. x1 = 1; x2 = B. x1 = – 1; x2 =
C. x1 = – 1; x2 = – D. x = 1
Câu 6. Tổng hai số bằng 7, tích hai số bằng 12 . Hai số đó là nghiệm của phương trình.
A. x2 – 12x + 7 = 0 B. x2 + 12x – 7 = 0
C. x2 – 7x – 12 = 0 D. x2 – 7x +12 = 0
Phần II.Tự luận ( 7 điểm )
Bài 1:
Cho hai hàm số: y = x2 (P) và y = – 2x + 3 (d).
a/ Vẽ (P) trên mặt phẳng toạ độ.
b/ Tìm toạ độ giao điểm của (P) và (d) bằng phương pháp đại số.
Bài 2. Cho phương trình : x2 – 2(m +1) x – 3 = 0 (*) (với m là tham số).
Giải phương trình khi m = 0
Tìm giá trị của m để phương trình có nghiệm bằng 2 . Tìm nghiệm còn lại
Tìm điều kiện của m để PT (*) có 2 nghiệm x1; x2 thoả mãn: x12 + x22 = 10.
Đề 2 kiểm tra đại số 9 chương 4
Phần 1 : Trắc nghiệm khách quan (3đ)
Khoanh tròn một chữ cái trước đáp án thích hợp.
Câu 1. Cho hàm số y = – kết luận nào sau đây là đúng ?
A. Hàm số luôn nghịch biến
B. Hàm số luôn đồng biến

C. Giá trị của hàm số luôn âm
D. Hàm số nghịch biến khi x>0, đồng biến khi x

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.