4 DE KIEM TRA HINH 9 (TIET 57 ) CO DAP AN – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Sau đây KHODETHI.ORG Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về 4 DE KIEM TRA HINH 9 (TIET 57 ) CO DAP AN, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề 4
kiểm tra chương III – HìNH 9 (Tiết 57)

Phần I: Trắc nghiệm khách quan: (2 điểm)
Câu 1: Cho AB = R là một dây của đường tròn (O, R)
( Hình 1). Số đo là:
A. 600 B. 900
C. 1200 D. 450
Câu 2.Trên hình 2, cho biết MN < PQ. Khẳng định đúng là:
A. Ô1 < Ô2 B. Ô1 = Ô2
C . Ô1 >Ô2 D. Không so sánh được
Câu 3. Trên hình 3, cho biết Sbằng:
A. 250 B. 500
C . 600 D. Không tính được

Câu 4: Cho đường tròn (O), số đo cung nhỏ
1200. Hai tiếp tuyến tại A, B cắt nhau tại S. Số đo là:
A. 600 B. 1200 C. 900 D. CảA, B, C đều sai.
Câu 5: Trên hình 4, cho biết Sbằng :
A. 400
B. 300
C. 200
D. 100

Câu 6: Cho M, N ( đường tròn (O , R) sao cho sđ = 1200. Diện tích hình quạt OMN là:
A. B. C. D.
Câu 7 : 5. Trên đường tròn (O) lấy 4 điểm A, B, C, D sao cho sđ AB = 700, sđ BC= 1100 sđ CD= 600. Gọi I là giao điểm của AC và BD, số đo góc BIC là:
A. 650
B. 850
C. 1150
D. 1350

Câu 8 : . Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn, biết 1150; 750. Hai góc C và D có số đo là:
A. 1050; 650
B. 650; 1050
C. 1150; 650
D. 650; 1150

Phần II: Tự luận (8 điểm)
Cho ( ABC (AB < AC). Các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H.
a)Chứng minh tứ giác BFEC, tứ giác AFHE là các tứ giác nội tiếp.
b)Chứng minh AF.AB = AE.AC
c)Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác BFEC. Tính diện tích hình quạt OEC biết EC = 4cm,

Đáp án + Biểu Điểm đề 4

Phần trắc nghiệm : ( 2đ, đúng mỗi câu 0,25đ)

Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Đáp án
A
A
B
A
C
D
C
B

Phần tự luận : ( 8đ)

Câu
Nội dung
Điểm

vẽ hình

0,5đ

a
4điểm
Chứng minh tứ giác BFEC:

b

Vì tứ giác BFEC nội tiếp =>
mà nên
lại có góc A chung do đó (AEF ACB ( g.g) =>AF.AB = AE.AC

c
1,5đ
Xét tam giác OEC có : OE = OC = R =>(OEC cân mà =>
(OEC đều =>n = 600

0,75đ

0,75đ

Đề 1
kiểm tra chương III – HìNH 9 (Tiết 57)

I.Trắc nghiệm : (3điểm) Khoanh tròn câu trả lời đúng
Câu 1 :
Tứ giác nào sau đây không nội tiếp được đường tròn:
A. Hình chữ nhật ; B. Hì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.