3ĐỀ KT CHUÓNG 1 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại quý bạn đọc về 3ĐỀ KT CHUÓNG 1, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD ĐT NINH SƠN KIỂM TRA GIỮA CHƯƠNG I
TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO Môn: Đại số – Lớp: 7
A. MA TRẬN ĐỀ 1:

Cấp độ
Tên
Chủ đề
(nội dung, chương…)
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Chủ đề 1
Số hữu tỉ
Nhận biết được số hữu tỉ

So sánh được hai số hữu tỉ

Thực hiện thành thạo các phép tính về số hữu tỉ.

Vận dụng các phép tính tìm được x

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
1
0,5

1
0,5

2
3,0

2
3,0
Số câu 6
7,0 điểm
=70%

Chủ đề 2
Lũy thừa

Hiểu công thức về lũy thừa

Tính được giá trị của biểu thức

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %

2
1,0

1
1,0
Số câu 3
2,0điểm
=20%

Chủ đề 3
Tỉ lệ thức
Nhận biết tính chất tỉ lệ thức

Nắm vững tính chất tỉ lệ thức

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
1
0,5

1
0,5

Số câu 2
1,0 điểm
=10%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
2
1,0
10%
4
2,0
20%
5
7,0
70%
11
10

PHÒNG GD ĐT NINH SƠN KIỂM TRA GIỮA CHƯƠNG I
TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO Môn: Đại số – Lớp: 7
Đề 1:
I/ Trắc nghiệm: ( 3điểm)
Khoanh tròn chữ cái đứng đầu mỗi câu trả lời đúng:
Câu 1: So sánh hai số hữu tỉ: và ta có:
A. x y C. x = y
Câu 2: Từ đẳng thức a . d = b . c , ta lập được tỉ lệ thức đúng nào dưới đây:
A. B.
C. D.
Câu 3: Từ tỉ lệ thức 12 : x = 3 : 5 ,ta tìm được giá trị của x là:
A. B. C. 20 D. 2
Câu 4: Cho ,tìm giá trị đúng của x trong các câu sau:
A. B. C. D.
Câu 5: Câu nào sau đây đúng?
A. -1,5 Z B. C. N Q D.
Câu 6: Cho ,tìm giá trị đúng của x trong các câu sau:
A. B. C. D.

II/ Tự luận: (7 điểm)
Bài 1: Thực hiện phép tính ( bằng cách hợp lý nếu có thể) (3điểm)
a, b, (2)3.

Bài 2: Tìm x biết: (3điểm)
a, b,

Bài 3: Tính A = (1điểm)
PHÒNG GD ĐT NINH SƠN KIỂM TRA GIỮA CHƯƠNG I
TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO Môn: Đại số – Lớp: 7
HƯỚNG DẪN CHẤM:
I/ Trắc nghiệm: ( 3điểm)
Câu
1
2
3
4
5
6

Đáp án
A
B
C
A
D
B

Biểu điểm
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ

Bài
Đáp án
Biểu điểm

1

2
Thực hiện phép tính ( bằng cách hợp lý nếu có thể)
a,
=
= = –
b, (2)3.

Tìm x biết: a)

b)

x + 1 = 1,5 , hoặc : x + 1 = – 1,5
x = 1,5 – 1 , hoặc : x = – 1,5 – 1
x = 0,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.