350 đề thi vào lớp 10 chuyên-Có ĐÁP ÁN(Sưu tầm) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về 350 đề thi vào lớp 10 chuyên-Có ĐÁP ÁN(Sưu tầm), dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Phòng GD-ĐT Hải Hậu
Trường THCSB Hải Minh

Đề thi thử vào lớp10 thpt
đề dùng cho hs thi vào trường chuyên
(Thời gian làm bài 150’)

Bài 1(1đ): Cho biểu thức

Rút gọn P.
Bài 2(1đ): Cho a, b, c là độ dài 3 cạnh của một tam giác. Chứng minh rằng phương trình:
x2 + (a + b + c)x + ab + bc + ca = 0 vô nghiệm.
Bài 3(1đ): Giải phương trình sau:

Bài 4(1đ): Giải hệ phương trình sau:

Bài 5(1đ): Chứng minh rằng:

Bài 6(1đ): Cho x, y, z>0 thoả mãn:
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

Bài 7(1đ): Trong mặt phẳng 0xy cho đường thẳng (d) có phương trình
2kx + (k – 1)y = 2 (k là tham số)
a) Tìm k để đường thẳng (d) song song đường thẳng y = x . Khi đó tính góc tạo bởi đường thẳng (d) với 0x.
b) Tìm k để khoảng cách từ gốc toạ độ đến đường thẳng (d) lớn nhất.
Bài 8(1đ): Cho góc vuông x0y và 2 điểm A, B trên Ox (OB >OA >0), điểm M bất kỳ trên cạnh Oy(M ( O). Đường tròn (T) đường kính AB cắt tia MA,MB lần lượt tại điểm thứ hai:
C , E . Tia OE cắt đường tròn (T) tại điểm thứ hai F.
1. Chứng minh 4 điểm: O, A, E, M nằm trên 1 đường tròn.
2. Tứ giác OCFM là hình gì? Tại sao?
Bài 9(1đ): Cho tam giác ABC nhọn có 3 đường cao: AA1, BB1, CC1 đồng quy tại H.
Chứng minh rằng: .Dấu “=” xảy ra khi nào?
Bài 10(1đ): Cho 3 tia Ox, Oy, Oz không đồng phẳng, đôi một vuông góc với nhau. Lấy điểm A, B, C bất kỳ trên Ox, Oy và Oz.
a) Gọi H là trực tâm của tam giác ABC. Chứng minh rằng: OH vuông góc với mặt phẳng ABC
b) Chứng minh rằng:

Đáp án:
Bài
Bài giải
Điểm

Bài 1
(1 điểm)
Điều kiện:

* Rút gọn:

0.25

0.25

0.25

0.25

Bài 2
(1 điểm)
Ta có: ( =(a + b + c)2 – 4(ab + bc + ca) = a2+b2+c2-2ab-2bc-2ca
* Vì a, b, c là 3 cạnh ( ( a2 < (b + c)a
b2 < (a + c)b
c2 < (a + b)c
( a2 + b2 + c2 < 2ab + 2ac + 2bc
( ( < 0 ( phương trình vô nghiệm.
0.25

0.25

0.25

0.25

Bài 3
(1 điểm)

Bài 4
(1 ®iÓm)

* Điều kiện:
* Phương trình

Giải hệ:
Từ (1) ( 2×2 + (y – 5)x – y2 + y + 2 = 0

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

* Với: x = 2 – y, ta có hệ:

*Với , ta có hệ:

Vậy hệ có 2 nghiệm: (1;1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.