30 đề thi vật ly – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Nội dung bài được Kho_đề_thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về 30 đề thi vật ly, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TỔNG HỢP
(Đề số 13)
Bài 1 :(Đề 12-Thi vào ĐHQG)
Ba người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc không đổi. Người thứ nhất và người thứ hai xuất phát cùng một lúc với các vận tốc tương ứng v1= 10km/h và v2= 12km/h. Người thứ 3 xuất phát sau 2 người nói trên 30 phút. Khoảng thời gian giữa 2 lần gặp nhau của người thứ ba với hai người đi trướct=1 giờ. Tìm vận tốc ngưòi thứ ba.

Bài 2:(Đề 1-Thi vào THPT Chu Văn An)
Cho mạch điện như hình vẽ. U =36V; R2 = 4; R3 = 6; R4 = 12; R6 = 2; ampekế có điện trở không đáng kể; vônkế có điện trở rất lớn
a. R1 = 8:
1. Khi K mở: Ampekế chỉ 1,35A. Tính R5 Và số chỉ vônkế?
2. Khi K đóng: Tính số chỉ ampekkế và I qua K.
b. Khi khoá K đóng: Tính R1 để dòng điện qua K là 1,25A; khi đó công suất tiêu thụ ở R4 là bao nhiêu?

Bài 3:(Đề 16-Thi vào THPT Quốc học Huế)
Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó bóng đèn ghi Đ1(12V- 6W); bóng đèn 2 ghi Đ2(12V-12W) ; bóng đèn 3 ghi 3W, dấu hđt định mức bị mờ. Mạch đảm bảo các đèn sáng bình thường.
Tính hđt định mức đèn 3. Biết R1=9, tính R2?
Tìm điều kiện giới hạn của R1 để thực hiện được điều kiện sáng bình thường của các đèn trên.

ơ
Bài 4CS4/23:
Một gương phẳng đặt vuông góc với 1 trục chính của TKHT và cách thấu kính 75cm. Một nguồn sáng S đặt trên trục chính của thấu kính. Khi dịch chuyển nguồn sáng S trên trục chính ta thu được 2 vị trí của S cùng cho ảnh qua quang hệ lại trùng với S hai vị trí này cách nhau 100cm. Tìm tiêu cự của thấu kính.
Bài 5:(Đề 20-Thi vào THPT Trần Đại Nghĩa)
Một khối sắt có khối lượng m1, nhiệt dung riêng C1, nhiệt độ t1=1000C. Một bình chứa nước, nước trong bình có khối lượng m2, nhiệt dung riêng C2, nhiệt độ ban đầu của nước trong bình t2=200C. Thả khối sắt vào trong nước, nhiệt độ của hệ thống khi cân bằng là t=250C. Hỏi nếu khối sắt có khối lượng m1=2m1, nhiệt độ đầu vẫn là t1=1000C thì khi thả khối sắt vào trong nước( khối lượng m2, nhiệt độ ban đầu t2=200C, nhiệt độ t’của hệ thống khi cân bằng nhiệt là bao nhiêu? Giải bài toán trong tong trường hợp sau:
Bỏ qua sựu hấp thụ nhiệt của bình chứa và môI trường xung quanh.
Bình chứa có khối lượng m3, nhiệt dung riêng C3. Bỏ qua sự hấp thụ nhiệt của môI trường.

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TỔNG HỢP
(Đề số 14)

Bài 1: Một hình trụ có tiết diện đáy S = 450cm2 đựng nước. Người ta thả vào bình một thỏi nước đá dạng hình hộp chữ nhật, khối lượng m1 = 360g.
a. Xác định khối lượng nước m trong bình, biết rằng tiết diện ngang của thỏi đá là S 1 = 80cm3 và vừa chạm đủ đáy bình. Khối lượng riêng của nước đá là D1 = 0,9 kg/dm3.
b. Xác định áp suất gây ra tại đáy bình khi:
– Chưa có nước đá
– Vừa thả nước đá
– Nước đá tan hết.
Câu 2 : Một người chèo một con thuyền qua sông nước chảy. Muốn cho thuyền đi theo đường thẳng AB vuông góc với bờ người ấy phải luôn chèo thuyền hướng theo đường thẳng AC (hình vẽ).
C B
Biết bờ sông rộng 400m.
Thuyền qua sông hết 8 phút 20 giây.
Vận tốc thuyền đối với nước là 1m/s . A
Tính vận tốc của nước đối với bờ
Câu 3 : Cho mạch điện như hình vẽ. R1 1

Khi khoá K ở vị trí 1 thì am pe kế chỉ 4A. 2 Khi K ở vị trí 2 thì am pe kế chỉ 6,4 R3
Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch luôn không A
đổi bằng 24 V. Hãy tính các giá trị điện trở
R1, R2 và R3. Biết rằng tổng giá trị điện
trở R1 và R3 bằng 20 .

Câu 4(3 điểm)
Hai vật chuyển động thẳng đều trên cùng một

Hỏi và đáp