3 ĐỀ KIỂM TRA HK1 TOÁN 7 – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin tổng hợp lại các bạn học sinh về 3 ĐỀ KIỂM TRA HK1 TOÁN 7, thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Lương Thế Vinh Đề kiểm tra học Kỳ I năm học 2012-2013
Giáo viên ra đề : Võ Viết Thành Môn : Toán – Lớp 7
Thời gian làm bài : 90 phút
ĐỀ THAM KHẢO :
A / PHẦN TRẮC NGHIỆM : ( 3 đ)
I/ Chọn phương án trả lời đúng nhất của mỗi câu sau và ghi vào giấy thi:
Câu 1: Nếu thì x bằng :
a/ 6 b/ 3 c/ d/
Câu 2 : Nếu thì x bằng :
a/ 4 b/ 2 c/ 8 d/ 16
Câu 3 : Số nào sau đây là số vô tỉ :
a/ b/ c/ -1, (23) d/
Câu 4 : Biểu thức (-7)8 . (-5) 3 được viết dưới dạng một lũy thừa là :
a/ 2511 b/ (-5)24 c/ (-5) 11 d/ (-5)5
Câu 5 : Cho hàm số y = f ( x) = x2 -1. Ta có f (-1) = ?
a/ -2 b/ 0 c/ -3 d/ 1
Câu 6 : Cho a, b, c là các đường thẳng phân biệt . Nếu a( b  và b ( c thì :
a/ a không cắt c b/ a ( c c/ a//c d/ cả a và c đều đúng
Câu 7 : Góc xAC là góc ngoài của ( ABC tại đỉnh A thì :
a/ b/ c/ d/
Câu 8 : ( CDE và ( HIK có CD = HI ; DE = IK thì ( CDE = ( HIK khi :
a/ CE = HK b/ c/ cả a và b d/ a hoặc b
II/ Xác định tính đúng (Đ) , sai ( S ) trong các khẳng định sau và ghi vào giấy thi :
Câu 1 : Nếu hai số có giá trị tuyệt đối bằng nhau thì chúng là hai số bằng nhau hoặc đối nhau.
Câu 2 : Mỗi điểm trên trục số đều biểu diễn một số hữu tỉ .
Câu 3 : Nếu y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ là 4 thì x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ là 4.
Câu 4 : Hai góc chung đỉnh và có số đo bằng nhau là hai góc đối đỉnh .
B / PHẦN TỰ LUẬN : ( 7 điểm )
Bài 1 : (2.0đ) Thực hiên phép tính :
a/ b/ c/
Bài 2 : (1,5đ) Tìm x biết :
a/ 0,1 x – = 0,75 b/
Bài 3 : (1.0đ) Biết 3 người làm cỏ trên một cánh đồng hết 8 giờ . Hỏi 12 người (với cùng năng suất như thế ) làm cỏ trên cánh đồng đó hết bao nhiêu thời gian ?
Bài 4 :(2,5đ) Cho tam giác ABC vuông tại A, kẻ phân giác BD của ( D ( AC ). Trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BA = BE .
a/ Chứng minh ( ABD = ( EBD
b/ Tính số đo
c/ Chứng minh : AEBD

Trường THCS Lương Thế Vinh ĐÁP ÁN VÀ BI ỂU ĐIỂM
Giáo viên ra đề : Võ Viết Thành Môn : Toán 7- Học kỳ I
I / MA TRẬN THIẾT KẾ
Chủ đề
Nhận biết

Thông hiểu
Vận dụng
Tổng

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Số hữu tỉ
1(0,25)
1(0,5)
1(0,25)
2(1,5)
1(0,25
2(1,5)
8(4,25)

Số vô tỉ , số thực
3(0,75)

1(0,25)

4(1đ)

Hàm số

1(0,25)
1(0,25)

1(0,75)
3(1,25đ)

Đường thẳng song song , đường thẳng vuông góc
2(0,5)

2(0,5đ)

Tam giác
1(0,25)
1(0,5)
1(0,25)
1(0,75)

1(1,25)
5(3,0đ)

Tổng
10 ( 3, 0 đ )
7( 3,25đ)
5( 3,75đ)
22( 10đ)

II/ ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM :
A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM : (3 đ)

Hỏi và đáp