3 DE KIEM TRA CHUONG 4 CO MA TRAN – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin tổng hợp lại bạn đọc về 3 DE KIEM TRA CHUONG 4 CO MA TRAN, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG IV – ĐẠI SỐ 9
NĂM HỌC 2011 – 2012

Cấp độ

Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng

Cấp độ thấp
Cấp độ cao

TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL

1. 1. Hàm số y = ax2 (a ( 0). Tính chất. Đồ thị.

Hiểu các tính chất của hàm số y = ax2.
Biết vẽ đồ thị của hàm số y = ax2 với giá trị bằng số của a. Tìm tọa độ giao điểm đồ thị hai hàm số

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %

1
0,5 điểm
5%

2
3 điểm
30%

3
3.5 điểm
35%

2. Phương trình bậc hai một ẩn.
Biết phương trình, công thức nghiệm của phương trình bậc hai.

Vận dụng được cách giải phương trình bậc hai một ẩn, đặc biệt là công thức nghiệm của phương trình đó.
Chứng minh pt luôn có nghiệm

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0.5 điểm
5%

1
0.5 điểm
5%
1
1.5 điểm
15%

1
1.5 điểm
15%
4
4.0 điểm
40%

3. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng.
Hệ thức Vi-ét và các ứng dụng của nó

Vận dụng được hệ thức Vi-ét và các ứng dụng của nó: tính nhẩm nghiệm của phương trình bậc hai một ẩn, tìm hai số biết tổng và tích của chúng.
Xác định dấu của nghiệm của pt bậc hai, tìm hệ thức liên hệ giữa hai nghiệm. Tìm GTNN, GTLN của biểu thức liên hệ giữa hai nghiệm

Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0.5 điểm
5%

3
2 điểm
20%

4
2.5điểm
25%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
2
1,0 điểm
10%

1
0.5 điểm
5%

1
0.5 điểm
5%
3
4.5 điểm
45%

4
3.5 điểm
35%
11
10 điểm
100%

Trường THCS Võ Thị Sáu Kiểm tra 45 phút CHƯƠNG III
Lớp 9A…. Môn: Đại số
Họ và tên:……………………………………
Đề 1:
Điểm
Lời phê của giáo viên

Phần 1: Trắc nghiệm khách quan (2điểm)
Điền vào “…” trong các câu sau cho đúng .
Câu 1:
Hàm số y = – đồng biến khi . . . . . . . . . . . . và nghịch biến khi . . . . . . . . . . . . .
Câu 2:
Phương trình (m2 – 4)x2 + 2x -1 = 0 là phương trình bậc hai ẩn khi: ………….
Câu 3:
Phương trình 5×2 – 7x + 2 = 0 có hai nghiệm là: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Câu 4:
Hai số có tổng bằng 13 và tích bằng 42. Hai số đó là: . . . . . . . . . . ……………………
Phần 2: Bài tập tự luận (8điểm)
Bài 1(3 điểm ) : 
Vẽ đồ thị các hàm số và y = – 2x -3 trên cùng mặt phẳng toạ độ Oxy.
Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị hai hàm số trên bằng tính toán.
Bài 2(5điểm ) : Cho phương trình ẩn x , tham số m :
Giải phương trình với m = -2.
b)Chứng minh rằng phương trình luôn có nghiệm với mọi giá trị của m
c) Xác định giá trị của m để phương trình có hai nghiệm phân biệt dương.
d) Tìm một hệ thức liên hệ giữa hai nghiệm không phụ thuộc vào m.
e) Tìm giá trị của m để phương trình có hai nghiệm sao cho có giá trị nhỏ nhất.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Hỏi và đáp