3 DỀ KIỂM TRA 45 PHÚTTIẾT 57 ( CHUẨN) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Hình học lớp 9

Nội dung bài được kho đề thi Đề thi Toán Hình học lớp 9 xin thu thập lại các bạn học sinh về 3 DỀ KIỂM TRA 45 PHÚTTIẾT 57 ( CHUẨN), bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường THCS Đại Thắng Tiết 57 Kiểm tra 45 phút ngày 15/03/2011
Môn: Hình học 9.
Họ tênLớp 9B Đề số 1
Điểm Lời phê của thầy, cô giáo.

I.Trắc nghiệm: (3đ) Ghi lại kết quả đúng vào bảng ở cuối bai thi.
Hình1
Câu 1: trong hình1 AC là đường kính của đường tròn (O) .Góc BDC bằng 600 . Số đo góc ACB bằng.
A. 400 B. 450 C.350 D.300
Câu2: Trong hình 2 cho 4 điểm M,N,A,P thuộc đường tròn (0) . Góc MNA bằng 600,góc AMP bằng 200. Số đo góc MAP bằng:
Hình 2
A. 200 B.300 C.400 D.500
Câu 3: Trên hình3 cho góc ADO bằng 250 số đo cung BD bằng:
A.250 B. 500 C.600 D.Kết quả khác
Hình 3
Câu 4 Trên hình 4 góc ABC băng 450 góc BAD bằng 300. Số đo góc AEC bằng:
A370 B. 750 C.600 D.500
Hình 4
Câu 5. Độ dài cung 600 của đường tròn bán kính 2cm là;
Acm Bcm Ccm Dcm
Câu 6. Chu vi đường tròn tăng 3 lần khi bán kính đường tròn tăng:
A.3 lần B. 1,5 lần C. 6 lần D. 9 lần
Câu 7. Bán kính đường tròn tăng k lần thì diện tích hình tròn tăng:
A. k lần B. k2 lần C. 2 lần D. k:2 (lần)
Câu8. Diện tích hình quạt cung 360có bán kính 6cm bằng:
A. 3,6cm2 B.6cm2 C.0,6cm2 D.0,36cm2
Câu 9.Sốđo cung chứa góc 700 có số đo bằng.
A. 2200 B.2900 C.1100 D.Khác quả khác
Câu 10.Trên hình 5 số đo góc BAC bằng 800, gócACE bằng 200. Số đo góc BEC bằng

Hình 5
A.300 B.400 C.500 D.600
II.Tự luận.
Cho tam giác ABC vuông ở A.Trên AC lấy một điểm M và vẽ đường tròn đường kính MC cắt BC tại N.Kẻ BM cắt đường tròn tại D.Đường thẳng DA cắt đường tròn S.Chứng minh rằng:
a) Tứ giác ABCD, ABNM nội tiếp:
b)Góc ABD = góc ACD
c)CA là tia phân của góc SCB.

Trường THCS Đại Thắng Tiết 57 Kiểm tra 45 phút ngày 15/03/2011
Môn: Hình học 9.
Họ tênLớp 9B Đề số2
Điểm Lời phê của thầy, cô giáo.

I.Trắc nghiệm: (3đ) Ghi lại kết quả đúng vào bảng ở cuối bai thi.
Hình1
Câu 1: trong hình1 AC là đường kính của đường tròn (O) .Góc BDC bằng 500 . Số đo góc ACB bằng.
A. 400 B. 450 C.350 D.300
Câu2: Trong hình 2 cho 4 điểm M,N,A,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.