3 ĐỀ& Đ.ÁN TOÁN VÀO 10 CHUYÊN (12-13) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 9

Nội dung bài được KHODETHI.ORG Đề thi Toán Đại số lớp 9 xin thu thập lại quý bạn đọc về 3 ĐỀ& Đ.ÁN TOÁN VÀO 10 CHUYÊN (12-13), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HẢI DƯƠNG

KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN
NGUYỄN TRÃI NĂM HỌC 2012- 2013
Môn thi: TOÁN (chuyên)
Thời gian làm bài: 150 phút
Đề thi gồm : 01 trang

Câu I (2,0 điểm)
Phân tích đa thức sau thành nhân tử .
Cho x, y thỏa mãn . Tính giá trị của biểu thức .

Câu II ( 2,0 điểm)
Giải phương trình .
Giải hệ phương trình .
Câu III (2,0 điểm)
Chứng minh rằng với mọi số nguyên n thì (n2 + n + 1) không chia hết cho 9.
Xét phương trình x2 – m2x + 2m + 2 = 0 (1) (ẩn x). Tìm các giá trị nguyên dương của m để phương trình (1) có nghiệm nguyên.
Câu IV (3,0 điểm)
Cho tam giác ABC vuông tại A có AB < AC ngoại tiếp đường tròn tâm O. Gọi D, E, F lần lượt là tiếp điểm của (O) với các cạnh AB, AC, BC; BO cắt EF tại I. M là điểm di chuyển trên đoạn CE.
Tính .
Gọi H là giao điểm của BM và EF. Chứng minh rằng nếu AM = AB thì tứ giác ABHI nội tiếp.
Gọi N là giao điểm của BM với cung nhỏ EF của (O), P và Q lần lượt là hình chiếu của N trên các đường thẳng DE, DF. Xác định vị trí của điểm M để PQ lớn nhất.
Câu V (1,0 điểm)
Cho 3 số a, b, c thỏa mãn . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức .
—————————-Hết—————————-
Họ và tên thí sinh………………………………. Số báo danh…………………………………
Chữ kí của giám thị 1: ……………………… Chữ kí của giám thị 2: ……………………

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HẢI DƯƠNG

KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN TRÃI NĂM HỌC 2012 – 2013

HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM MÔN TOÁN (chuyên)
Hướng dẫn chấm gồm : 03 trang
I) HƯỚNG DẪN CHUNG.
Thí sinh làm bài theo cách riêng nhưng đáp ứng được yêu cầu cơ bản vẫn cho đủ điểm.
Việc chi tiết điểm số (nếu có) so với biểu điểm phải được thống nhất trong Hội đồng chấm.
Sau khi cộng điểm toàn bài, điểm lẻ đến 0,25 điểm.
II) ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM.
Câu
Nội dung
Điểm

Câu I (2,0đ)

1) 1,0 điểm

0,25

0,25

0,25

0,25

2) 1,0 điểm

0,25

0,25

0,25

0,25

Câu II (1,0đ)

1)1,0 điểm
phương trình đã cho tương đương với (1)
0,25

Do
0,25

0,25

x=2
0,25

2)1,0 điểm

(Do )

0,25

Do
0,25

Thay y=-x vào(2)
0,25

Vậy hệ có nghiệm (x;y;z)=(-2;2;2).
0,25

Câu III (2,0đ)

1)1,0 điểm
Đặt A = n2 + n + 1 do n = 3k; n = 3k + 1; n = 3k + 2 (k )
0,25

* n = 3k =>A không chia hết cho 9 (vì A không chia hết cho 3)
0,25

* n = 3k + 1 =>A = 9k2 + 9k + 3 không chia hết cho 9.
0,25

* n = 3k +2 =>A = 9k2 +9k+7 không chia hết cho 9
Vậy với mọi số nguyên n thì A = n2 + n + 1 không chia hết cho 9.
0,25

2)1,0 điểm
Giả sử tồn tại m để phơng trình có nghiệm x1, x2
Theo vi-et: (x1 – 1) (x2 – 1) = – m2 + 2m + 3
0,25

Với m. Ta có x1x2 và x1 + x2 x1hoặc x2 nguyên và

0,25

Với m = 1; m = 2 thay vào

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.