2DE KT CHUONG 4 CO DA, MT – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các bạn học sinh về 2DE KT CHUONG 4 CO DA, MT, bài được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Trường: THCS Lương Thế Vinh
Lớp: …….
Họ và Tên: ………………………
Thứ…………ngày……….. tháng 04 năm 2011
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN: ĐẠI SỐ 7

Điểm

Lời phê

ĐỀ 1:
I/ TRẮC NGHIỆM (2 điểm) Đánh dấu (X) vào ý trả lời đúng nhất:
Câu 1: Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức :
A. 2x – 3 B. 4(x + y)2 C. 7(x + y) D. 4

Câu 2: Tích của 3x2y3 và 2xy2 là :
A. 6x3y5 B. 3x2y C. – 9x3y5 D. 9x3y5

Câu 3: Bậc của đa thức 5x4y + 6x2y2 + 5y8 +1 là
A. 4 B. 6 C. 8 D. 1

Câu 4: Giá trị của biểu thức tại x = 2 và y = -1 là
A. 8 B. 6 C. 1 D. 10

II/ TỰ LUẬN (8 điểm)
Bài 1: ( 3đ)
a) Thu gọn rồi tìm bậc của đơn thức sau: A = 3x4y2. (-2y). x2y
b) Tính giá trị của đơn thức A tại x = -1 và y = 2

Bài 2: (4đ)
Cho các đa thức sau :
f(x) =
h(x) =
a) Tính Q(x) = f(x) + h(x)
b) Tính S(x) = f(x) – h(x)
c) Tìm nghiệm S(x)
d) Tính Q
Bài 3: x = 1, x = 0 có phải là nghiệm của đa thức A(x) = x2 – 3x + 2 không ? Vì sao ?

BÀI LÀM

Trường: THCS Lương Thế Vinh
Lớp: …….
Họ và Tên: ………………………
Thứ…………ngày……….. tháng 01 năm 2011
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN: SỐ HỌC 6

Điểm

Lời phê

ĐỀ 2:
I/ TRẮC NGHIỆM (2 điểm) Đánh dấu (X) vào ý trả lời đúng nhất:
Câu 1: Biểu thức đại số biểu thị cho tích của x và y là :
A. x + y B. x – y C. D. x.y
Câu 2: Đơn thức đồng dạng với đơn thức là :
A. B. C. D.

Câu 3: Bậc của đa thức là
A. 10 B. 7 C. 5 D. 8

Câu 4: Giá trị của biểu thức M = tại x = -1 và y = 1 là :
A. 1 B. -1 C. 0 D. 2

II/ TỰ LUẬN (8 điểm)
Bài 1: ( 3đ)
a) Thu gọn rồi tìm bậc của đơn thức sau: A = .
b) Tính giá trị của đơn thức A tại x = 2 và y = – 1

Bài 2: (4đ)
Cho các đa thức sau :
f(x) =
h(x) =
a) Tính Q(x) = f(x) + h(x)
b) Tính S(x) = f(x) – h(x)
c) Tìm nghiệm S(x)
d) Tính Q
Bài 3: Cho đa thức M(x) = 2×3 + x2 + ax – 6 . Xác định các hệ số a biết M(2) = 24

BÀI LÀM

Hỏi và đáp