2Đề/đáp án ĐS chương II – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 8

Tổng hợp bài kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 8 xin thu thập lại quý bạn đọc về 2Đề/đáp án ĐS chương II, dữ liệu được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

PHÒNG GD& ĐT KRÔNG ANA ĐỀ KIỂM TRA: (Tiết 36- chương II)
TRƯỜNG THCS BUÔN TRẤP Môn: ĐẠI SỐ 8
Học kỳ I năm học 20…- 20….
Đề 1 (Thời gian làm bài 45 phút)
I/ Phần trắc nghiệm: (3 điểm)
(Mỗi câu sau chọn một phương án đúng để trả lời)
Câu 1: Phân thức bằng:
A. ; B. ; C. ; D. .
Câu 2: Phân thức bằng:
A. B. C. D. .
Câu 3: Giá trị của biểu thức tại x2 là:
A. 2 B. C. 3 D.
Câu 4: Điều kiện x để giá trị biểu thức được xác định là:
A. x0 B. x 1 C. x 1. D. x1
Câu 5: Hai phân thức và có mẫu thức chung là:
A. B. C. D.
Câu 6: Hai phân thức và có mẫu thức chung là:
A. 21(x + y) B. 21(x + y)2 C. 7(x + y)2 D. 3(x + y)
II/ Phần tự luận: (7điểm).
Câu 1: (3,5điểm) Thực hiện phép tính (rút gọn biểu thức).
a) ( với ) b) ( với )
Câu 2: (2,5điểm). Cho biểu thức P =
Tìm điều kiện của x để giá trị biểu thức P được xác định.
Tìm giá trị của x để P = 0.
Câu 3: (1điểm). Chứng minh biểu thức sau không phụ thuộc vào biến x, y, z:

*** Hết ***

PHÒNG GD& ĐT KRÔNG ANA ĐỀ KIỂM TRA: (Tiết 36- chương II)
TRƯỜNG THCS BUÔN TRẤP Môn: ĐẠI SỐ 8
Học kỳ I năm học 2011- 2012
Đề 2 (Thời gian làm bài 45 phút)
I/ Phần trắc nghiệm: (3 điểm)(Mỗi câu sau chọn một phương án đúng để trả lời)
Câu 1: Phân thức bằng:
A. ; B. ; C. ; D. .
Câu 2: Phân thức bằng:
A. B. C. D. .
Câu 3: Giá trị của biểu thức tại x2 là:
A. 2 B. C. 3 D.
Câu 4: Điều kiện x để giá trị biểu thức được xác định là:
A. x0 B. x 1 C. x 1. D. x1
Câu 5: Hai phân thức và có mẫu thức chung là:
A. B. C. D.
Câu 6: Phân thức nghịch đảo của là :
A. B. C. D. 3(x + y)
II/ Phần tự luận: (7điểm).
Câu 1: (2điểm) Thực hiện phép tính.
a) ( với ) b) ( với )
Câu 2: (2 điểm)
a) b)
Câu 3: (2điểm). Cho biểu thức P =
Tìm điều kiện của x để giá trị biểu thức P được xác định.
Tìm giá trị của x để P = 0.
Câu 3: (1điểm). Chứng minh biểu thức sau không phụ thuộc vào biến x, y, z:

PHÒNG GD& ĐT KRÔNG ANA ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM (Tiết 36 – chương II)
TRƯỜNG THCS BUÔN TRẤP Môn: ĐẠI SỐ 8
Học kỳ I năm học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.