29 đề ôn tập nâng cao Toán 7 có đáp án(Rất tuyệt) – Thư viện Đề thi và Kiểm tra Đề thi Toán Đại số lớp 7

Những bài tập mà kho đề thi Đề thi Toán Đại số lớp 7 xin thu thập lại các bạn học sinh về 29 đề ôn tập nâng cao Toán 7 có đáp án(Rất tuyệt), thông tin được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Đề 1

Câu 1. Với mọi số tự nhiên n 2 hãy so sánh:
a. A= với 1 .
b. B = với 1/2
Câu 2: Tìm phần nguyên của , với
Câu 3: Tìm tỉ lệ 3 cạnh của một tam giác, biết rằng cộng lần lượt độ dài hai đường cao của tam giác đó thì tỉ lệ các kết quả là 5: 7 : 8.
Câu 4: Cho góc xoy , trên hai cạnh ox và oy lần lượt lấy các điểm A và B để cho AB có độ dài nhỏ nhất.
Câu 5: Chứng minh rằng nếu a, b, c và là các số hữu tỉ.
————————————————————–

Đề 2:
Môn: Toán 7

Bài 1: (3 điểm): Tính

Bài 2: (4 điểm): Cho chứng minh rằng:
a) b)

Bài 3:(4 điểm) Tìm biết:
a) b)

Bài 4: (3 điểm) Một vật chuyển động trên các cạnh hình vuông. Trên hai cạnh đầu vật chuyển động với vận tốc 5m/s, trên cạnh thứ ba với vận tốc 4m/s, trên cạnh thứ tư với vận tốc 3m/s. Hỏi độ dài cạnh hình vuông biết rằng tổng thời gian vật chuyển động trên bốn cạnh là 59 giây

Bài 5: (4 điểm) Cho tam giác ABC cân tại A có , vẽ tam giác đều DBC (D nằm trong tam giác ABC). Tia phân giác của góc ABD cắt AC tại M. Chứng minh:
Tia AD là phân giác của góc BAC
AM = BC

Bài 6: (2 điểm): Tìm biết:

Đề 3

Bài 1:(4 điểm)
a) Thực hiện phép tính:

b) Chứng minh rằng : Với mọi số nguyên dương n thì :
chia hết cho 10

Bài 2:(4 điểm)
Tìm x biết:
a.

b.
Bài 3: (4 điểm)
Số A được chia thành 3 số tỉ lệ theo . Biết rằng tổng các bình phương của ba số đó bằng 24309. Tìm số A.
Cho . Chứng minh rằng:
Bài 4: (4 điểm)
Cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC. Trên tia đối của của tia MA lấy điểm E sao cho ME = MA. Chứng minh rằng:
a) AC = EB và AC // BE
b) Gọi I là một điểm trên AC ; K là một điểm trên EB sao cho AI = EK . Chứng minh ba điểm I , M , K thẳng hàng
c) Từ E kẻ . Biết = 50o ; =25o .
Tính và
Bài 5: (4 điểm)
Cho tam giác ABC cân tại A có , vẽ tam giác đều DBC (D nằm trong tam giác ABC). Tia phân giác của góc ABD cắt AC tại M. Chứng minh:
Tia AD là phân giác của góc BAC
AM = BC
Đề 4
Bài 1: (2 điểm)
Cho A = 2-5+8-11+14-1798-101
a, Viết dạng tổng quát dạng thứ n của A
b, Tính A
Bài 2: ( 3 điểm)
Tìm x,y,z trong các trờng hợp sau:
a, 2x = 3y =5z và =5
b, 5x = 2y, 2x = 3z và xy = 90.
c,
Bài 3: ( 1 điểm)
Cho và (a1+a2a9 ≠0)
Chứng minh: a1 = a2 = a3a9
2. Cho tỉ lệ thức: và b ≠ 0
Chứng minh c = 0
Bài 4: ( 2 điểm)
Cho 5 số nguyên a1, a2, a3, a4, a5. Gọi b1, b2, b3, b4, b5 là hoán vị của 5 số đã cho.
Chứng minh rằng tích (a1-b1).(a2-b2).(a3-b3).(a4-b4).(a5-b5) 2
Bài 5: ( 2 điểm)
Cho đoạn thẳng AB và O là

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.