250 câu hỏi mức độ vận dụng và vận dụng cao ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán 12 – Lê Văn Đoàn

Tắt (X)

Quảng cáo Adsense

Sau đây KHODETHI Luyện thi THPT, Toán 12 xin tổng hợp lại quý bạn đọc về 250 câu hỏi mức độ vận dụng và vận dụng cao ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán 12 – Lê Văn Đoàn, nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn, Nếu bạn thấy hay hoặc cần thông tin gì vui lòng để lại comment bình luận

Tuyển chọn 250 câu hỏi mức độ vận dụng và vận dụng cao ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 12 do thầy Lê Văn Đoàn biên soạn gồm có 6 chủ đề với 2 nội dung kiến thức chính, đó là chuyên đề hàm số và hình học không gian. Nội dung cụ thể:

+ Chủ đề 1. Tính đơn điệu của hàm số (Từ câu 1 đến câu 21)
+ Chủ đề 2. Cực trị hàm số (Từ câu 22 đến câu 92)
+ Chủ đề 3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số (Từ câu 93 đến câu 122)
+ Chủ đề 4. Đường tiệm cận của đồ thị hàm số (Từ câu 123 đến câu 138)
+ Chủ đề 5. Nhận dạng đồ thị – Biện luận nghiệm – Tương giao (Từ câu 139 đến câu 192)
+ Chủ đề 6. Thể tích khối chóp – Lăng trụ – Tỉ số thể tích (Từ câu 193 đến câu 250)

Trích dẫn tài liệu:
+ Biết các đường tiệm cận của đường cong y = (6x + 1 – √(x^2 – 2))/(x – 5) và trục tung cắt nhau tạo thành một đa giác (H). Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. (H) là một hình vuông có diện tích bằng 25
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push();
B. (H) là một hình chữ nhật có diện tích bằng 8
C. (H) là một hình vuông có diện tích bằng 4
D. (H) là một hình chữ nhật có diện tích bằng 10
+ Cho hình chớp S.ABC có thể tích là 24. Gọi M, N, P lần lượt nằm trên các đoạn thẳng AB, BC, CA sao cho MB = 2MA, BC = 4NC và P là trung điểm của AC. Tính thể tích V của khối tứ diện SMNP.
A. V = 5
B. V = 8
C. V = 4
D. V = 12
+ Biết rằng đồ thị (C) của hàm số y = x^3 – 3x^2 + 4 và đường thẳng d: y = mx + m cắt nhau tại ba điểm phân biệt A(-1; 0), B, C sao cho tam giác OBC có diện tích bằng 8, với O là gốc tọa độ. Hỏi kết luận nào sau đây về tham số thực m là đúng?
A. m là một số chẵn
B. m là một số nguyên tố
C. m là một số vô tỉ
D. m là một số chia hết cho 3

Hỏi và đáp